Skip to main content

Sju av nio skidvallor har höga halter av PFAS

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 14:45 CET

Analyser från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och tre andra storstäder visar att skidvallor och smink innehåller högfluorerade ämnen, PFAS som är skadliga för både hälsa och miljö.

Sju kontrollerade vallor hade så höga koncentrationer att de inte skulle få tillverkas eller säljas i EU efter 4 juli 2020.

Miljöförvaltningarna i Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm besökte under förra året 86 butiker som säljer skidvallor, kosmetiska produkter och mattor i ett gemensamt projekt för kemikalietillsyn. Fokus vid tillsynsbesöken var att kontrollera om varorna innehöll PFAS och om kosmetiska produkter var korrekt märkta.

Kontrollerna visar att sju skidvallor och en foundation innehöll så höga koncentrationer att de inte skulle få tillverkas eller säljas inom EU efter den 4 juli nästa år, då ett nytt EU-förbud börjar gälla. Nästan 30 procent av de kosmetiska produkterna hade också brister i märkningen.

– Vi gör detta för att vi vill att de som säljer de här produkterna ska få bättre koll på frågor som rör PFAS. Då kan de också ställa högre krav på sina leverantörer, säger Lars Swanson, tf enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

PFAS är ett samlingsnamn för högfluorerade, syntetiska kemikalier. Nästa års EU- förbud gäller ämnet PFOA (perfluoroktansyra) och ämnen som kan omvandlas till det. PFOA är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor.

Kosmetiska produkter saknade beskrivning

I tillsynprojektet granskades märkningen av över 500 kosmetiska produkter. 135 av produkterna hade minst en brist i märkningen. På kontrollerna i Göteborg var det funktionsbeskrivning som saknades oftast.

– Om funktionsbeskrivningen saknas kan det vara svårt för konsumenten att använda produkten på rätt sätt. Det är viktigt att de används på rätt sätt för att minska risken för överexponering, säger Lars Swanson.

I Göteborg besökte miljöförvaltningen 12 butiker, analyserade innehållet i två mattor och tre vallor och kontrollerade märkningen av runt 30 kosmetiska produkter. Alla tre vallorna överskred de gränsvärden som kommer gälla efter den 4 juli 2020, medan mattorna enbart hade låga halter av PFAS. Av de kosmetiska produkterna saknade 10 funktionsbeskrivning på svenska.

Kontakt:
Lars Swanson, enhetschef, miljöförvaltningen Göteborgs Stad
0722-55 83 15 lars.swanson@miljo.goteborg.se

Fakta/ 37 varor analyserades

  • 8 mattor analyserades, 9 skidvallor och 20 kosmetiska produkter. 29 av varorna innehöll PFAS, men oftast i mycket låga halter.
  • Resultatet för skidvallorna visar dock att en stor del av sortimentet ute i butikerna inte ser ut att klara begränsningarna i det kommande EU-förbudet.
  • En foundation av ett vanligt märke på marknaden innehöll mer än 50 gånger så höga halter PFAS som kommande begränsning, medan samtliga analyserade mattor hade låga värden.

Fakta/ Kort om PFAS och den förändrare Reach-förordningen

Högfluorerade ämnen, PFAS, (Perfluorinated Alkylated Substances) är ett samlingsnamn för cirka 3000 industriellt framställda kemikalier som använts sedan 1950-talet. PFAS finns i ett stort antal konsumentprodukter, som till exempel impregneringsmedel, rengöringsmedel, skidvallor, kosmetika, vaxer, bekämpningsmedel och brandsläckningsskum. Kemikalierna används främst för att de är vatten-, smuts- och fettavvisande och för att de är extremt motståndskraftiga mot kemisk och biologisk nedbrytning.

PFAS som läcker ut från industrin eller från konsumentvaror bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Det innebär att ämnena kommer att finnas i natur och människor för en lång tid framöver. PFOA (perfluoroktansyra), som tillhör gruppen PFAS, misstänks vara cancerframkallande och har kopplats till störningar i reproduktion och till beteendeförändringar. Produkter med höga koncentrationer av PFOA och ämnen som kan omvandlas till det blir kraftigt begränsade att tillverka och sälja inom EU från den 4 juli 2020 när Reach-förordningen ändras.

Källor: Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen