Skip to main content

Skulpturer för barn och unga i Lorensbergsparken

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 07:00 CET

En av de tre nya skulpturerna i Lorensbergsparken av Sara Nilsson. Foto: Park- och naturförvaltningen

Tre nya skulpturer finns nu på plats i Lorensbergsparken som på ett lekfullt 
sätt speglar parkens historia, natur och omgivning. Skulpturerna som har titeln 
”Kultur & Natur” är skapade av konstnären Sara Nilsson.

De tre konstverken har särskilt fokus på att tilltala barn och unga. Skulpturerna är i något mindre skala och placerade direkt på marken, vilket gör att den yngre publiken kan komma väldigt nära för att titta och känna på dem. Att skulpturerna stimulerar flera sinnen är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Förutom att titta på skulpturerna så får man också lust att känna på dem. De har många olika former och ytan varierar, berättar landskapsarkitekt Helen Svenstam, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Skulpturerna föreställer en engagerad tjej med plakat, en litteraturintresserad kvinna med en stor bok bakom sig som speglar närheten till Stadsbiblioteket. Den tredje skulpturen är en man i hög hatt och frack som för tankarna till 1800-talets cirkusdirektörer, för att referera till de nöjesetablissemang som funnits genom tiderna i Lorensbergsparken. I verken finns flera detaljer och ledtrådar för att väcka nyfikenhet och fantasi.

- Det ska bli spännande att se hur skulpturerna kommer att användas. De kan säkert väcka fantasi och uppmuntra barn och ungas egna historieskapande, säger Helen Svenstam.

Parken kompletteras med lekmöjligheter

Till sommaren planerar förvaltningen inslagsom lockar till lek på olika ställen i parken. Skulpturerna tillsammans med möjlighet till lek och den upprustning som gjordes 2015 kommer bidra till att göra parken till en inbjudande grön plats mitt i staden. När allt är på plats kommer parken som helhet att invigas.

Skulpturerna har tagits fram i samarbete med stadens konstenhet Göteborg Konst.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Helen Svenstam, helen.svenstam@ponf.goteborg.se, tel. 031-365 57 87

För frågor om skulpturerna: Sarah Hansson, Processledare 1%-regeln, sarah.hansson@kultur.goteborg.se, tel. 031-3683254

Bifogade filer

PDF-dokument