Skip to main content

Små förändringar i vårterminens skolresultat för Göteborgs kommunala grundskolor

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 13:45 CEST

vårterminens preliminära skolresultat för Göteborgs kommunala grundskolor

De preliminära skolresultaten för de kommunala grundskolorna i Göteborg för vårterminen 2019 är klara. I årskurs 9 ökar andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Det preliminära skolresultatet för vårterminen 2019 ligger i ungefär samma nivå som resultatet för vårterminen 2018. I årskurs 6 och 1 minskar skolresultaten med 1,3 respektive 0,8 procentenheter. I årskurs 9 och 3 blir de lite bättre.

- Skolresultaten som vi har nu visar att flickor fortfarande har bättre skolresultat än pojkar. Det visar också att fler av våra elever blir behöriga i gymnasieskolans yrkesprogram, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning.

- Att ha en bra skola handlar om många saker, men framförallt handlar det om ett långsiktigt och gott arbete från bland annat lärare och rektor. Nu påbörjas arbetet med att se varför årets resultat ser ut som det gör, och hur vi ska stödja våra skolor, säger Lena Nyberg, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning.

Viktiga slutsatser vårterminen 2019

Fler siffror än de som presenteras nedan finns bifogat i detta pressutskick.

Årskurs 9

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar med 0,7 procentenheter. Från 66,5 i 2018 till 67,2 i 2019.
  • Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar med 0,3 procentenheter. Från 75,4 i 2018 till 75,7 i 2019.
  • Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 1,9 meritpoäng. Från 215,6 i 2018 till 217,5 i 2019. En elev kan som mest få 340 meritpoäng.

Årskurs 6

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 minskar med 1,3 procentenheter. Från 69,2 i 2018 till 67,9 i 2019.

Årskurs 3

  • Andelen elever som når kunskapskraven (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) ökar med 2,1 procentenheter. Från 79,2 i 2018 till 81,3 i 2019.

Årskurs 1

  • Andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) minskar med 0,8 procentenheter. Från i 88,4 i 2018 till 87,6 i 2019.

Generellt

  • Flickorna har (fortfarande) bättre kunskapsresultat än pojkarna.

Kontaktpersoner för media

För mer information om det övergripande skolresultat, kontakta

Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning
Telefonnummer 031-365 38 67. Kan kontaktas eftermiddagen torsdag 20/6.

Helena Sjögren, avdelningschef
Telefonnummer 031-367 33 51. Kan kontaktas vecka 26.

För mer information om hur skolorna arbetar med skolresultatet, kontakta

Lena Nyberg, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning
Telefonnummer 031-365 60 40. Kan kontaktas eftermiddagen torsdag 20/6 samt vecka 26.