Skip to main content

Social resursnämnd stärker stödet till Kallebäcks och Bergsjöhöjds boenden

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 20:03 CEST

Kallebäcks boende får stärkt stöd med en ny handlingsplan.

Social resursnämnd har beslutat om en handlingsplan som förstärker arbetet med tryggheten och säkerheten på Kallebäck och Bergsjöhöjds boenden för vuxna med missbruksproblematik. Det innebär till exempel förstärkt metodhandledning, längre introduktion för ny personal och tydligare rutiner.

- Det handlar mycket om att vidareutveckla och tydliggöra det arbete vi redan gör. Vi har så många duktiga medarbetare som gör ett fantastiskt jobb och vår personal ska få det stöd de behöver för att arbeta på ett tryggt och säkert sätt, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör på Social resursförvaltning.

Handlingsplan med fokus på personalstöd
Under juli har det varit medial uppmärksamhet kring Kallebäcks boende. Med anledning av det har Social resursförvaltning gjort en översyn av tryggheten och säkerheten på boendet och tagit fram en handlingsplan för förvaltningens boenden för äldre med missbruk. I handlingsplanen betonas förstärkt stöd till personal med ett antal åtgärder.

Konkret handlar det om:

  • Stärkt stöd och längre introduktion för ny personal
  • Utökad metodhandledning
  • Mer systematiskt säkerhetsarbete och översyn av larmsystemen
  • Mer anpassade och tydligare rutiner

I handlingsplanen betonas också tydlighet och närvaro i ledning och styrning. Bland annat ska all personal ha tillgång till regelbunden individuell uppföljning med närmaste chef.

- Vi ser i senaste medarbetarenkäten att det finns ett utvecklingsarbete att göra. Det arbetet är påbörjat och finns med i handlingsplanen, säger Michael Ivarson.

Förstärkt handledning
På boendena arbetar man enligt nationella riktlinjer med motiverande samtal och lågaffektivt bemötande, som är väl beprövade metoder. Att arbeta med metoderna och stärka metodhandledningen är i linje med vad psykologen Bo Hejlskov, som är en auktoritet på området, också skriver i en debattartikel i GP (29 juli 2017). Lågaffektivt bemötande fungerar förebyggande och leder till en tryggare och säkrare miljö för alla.

- Hejlskov är en av de främsta på området och det han uttalar sig om bekräftar att vi använder rätt metoder och gör rätt i att satsa vidare på det arbetet. Det ställer höga krav på personalen att jobba med lågaffektivt bemötande och vår personal ska vara rätt rustad för det, säger Michael Ivarson.

På Kallebäcks boende har både boenden och personal reagerat på artiklarna under sommaren.

- Många av våra medarbetare och de som bor hos oss upplever att det är en ensidig bild som har beskrivits. De flesta trivs på Kallebäck och känner inte igen sig i den bilden, säger Michael Ivarson.

För mer information kontakta:
Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06