Skip to main content

Stadsbiblioteket 300m2 i Brunnsparken blir arena för Jämlikt Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 13:00 CEST

Fotograf: Albin Olsson

Nu kraftsamlar Stadsbiblioteket och Social resursförvaltning tillsammans för att göra Stadsbiblioteket 300m2 till en arena för Jämlikt Göteborg och Staden där vi läser för våra barn – med fokus på föräldrar och viktiga vuxna i barns närhet. 

Varje barn ska få en god start i livet och föräldrar spelar en huvudroll i barnets liv. I en stad där vi läser för och med våra barn är fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb. På 300m2 skapas under hösten bland annat en arena för föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet.

– På olika sätt kommer vi att informera och inspirera kring frågor som: hur kommer jag igång med högläsning hemma? Vilka bibliotek erbjuder läxhjälp? Vilka böcker är bra för högläsning och vilka finns att läsa på mitt språk?, säger Anna Grunander, processledare inom Jämlikt Göteborg, Göteborgs Stad. Det kommer också att finnas information om familjecentraler och vilken typ av föräldrastöd som finns att få.

Populär mötesplats

Stadsbiblioteket 300m2 är en populär plats för göteborgare från hela staden, dels som det lilla biblioteket för att låna och hämta reserverade böcker, dels som en bra och nära mötesplats och för att skaffa information av olika slag, låna en dator och skriva ut dokument.

– För att kunna nå fler göteborgare och bidra till samtal mellan staden och invånarna vill Stadsbiblioteket och Social resursförvaltning tillsammans utveckla 300m2 till att även bli en plats för inspirerande miniföreläsningar med olika teman för områden inom Jämlikt Göteborg, säger Anette Hagberg, enhetschef på Stadsbiblioteket och 300 m2.

Med start den 4 september arrangeras inspirationskvartar vissa dagar i veckan klockan 12.30 som riktar sig till alla besökare, även de som inte är föräldrar. Det blir information bland annat om kulturstipendier att söka, vägen till första jobbet, läslovsinspiration och information om asylrätt och Integrationscentrum. I samarbete med Hälsolots håller Folktandvården och FaR (fysisk aktivitet på recept) inspirationskvartar om hälsa varannan måndag med start den 11 september. Ett par gånger under hösten blir det information om att starta eget på arabiska kvällstid. Verksamheten Huldas Hus som erbjuder aktivitet och stöd till kvinnor som saknar fast boende kommer också att finnas på plats regelbundet. 

Håll utkik i Stadsbibliotekets kalendarier! http://www.stadsbiblioteket.nu/kalendarium/ och http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201761213825

Staden där vi läser för våra barn syftar till att främja läsning för och med barn tidigt i livet och är en del av Jämlikt Göteborg - hela staden socialt hållbar. Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. www.goteborg.se/jamlikt

Kontaktperson för media

Anette Hagberg, enhetschef Skönlitteratur, Konst & Musik på Stadsbiblioteket Göteborg
Telefon: 031-368 3405
E-post: anette.hagberg@kultur.goteborg.se