Skip to main content

​​Storsatsning på barnen i Biskopsgården

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 07:12 CET

Under hösten 2017 har ett antal förskolor och familjedaghem i norra Biskopsgården genomfört en språkkartläggning som bland 4 och 5-åringar. Resultatet visar att 73% av barnen inte har den språkutveckling som deras ålder förväntas behärska. Nu erbjuds barn till föräldralediga föräldrar fler timmar på förskolan.

- Alla barn har inte tillräckliga språkkunskaper i svenska för att klara grundskolan. Och detta ska vi snabbt vända på. Vi vill att barnen i stadsdelen får möjlighet att prata god svenska när de börja skolan. Vi vet att språket är en viktig nyckel för de sedan ska klara grundskolan, säger Eva-Lill Thorsson, områdeschef för förskola i Västra Hisingen.

Den språkkartläggning som stadsdelen nu genomfört visar att 43% av barnen är i behov av så kallade generella planerade språkstimulerande aktiviteter för att nå en typisk språkutveckling. För 30% av barnen visar studien stora språkliga behov både på modersmålet och svenska. Till dessa barn behövs speciellt riktade insatser där utbildade språkpedagoger involveras i verksamheten på förskolorna.

- Om satsningar görs tidigt ökar chansen att barn och elever med ett annat modersmål än svenska lyckas med utbildningen och därmed kan bli delaktiga samhällsmedborgare på sikt, säger Eva-Lill Thorsson.

Dialog med föräldrar viktig
Den språksatsning som nu pågår innehåller många olika delar som exempelvis utveckling av pedagogiskt innehåll och metoder samt ett ökat samarbete mellan hemmet och förskolan. Dessutom erbjuds alla föräldralediga i norra Biskopsgården ytterligare tid på förskolan för syskon. Istället för 15 timmar erbjuds barnen att vara på förskolan 25 timmar i veckan.

- Det tar tid att lära sig ett språk. Genom att höja närvaron kan barnen ta del av språkstimulerande aktiviteter. Det är angeläget att få till snabba resultat. Därför kommer vi att göra nya kartläggningar i vår för att se om de språkförbättrande insatserna har önskad effekt, säger Eva-Lill Thorsson.

Josefina Jansson är förskollärare på Solvädersbyns förskola i norra Biskopsgården och hon är mycket positiv till språksatsningen.

- Vi har barn från många olika länder här på förskolan med stora språkbehov så det är en efterlängtad satsning. Genom språket får barnen möjlighet att förstå världen. Det utvecklar sinnena och vi kan skapa bra förutsättningar för dem att träna inför skolstart och läsning, säger Josefina Jansson.

En språkkartläggning i södra Biskopsgården, likvärdig den som gjorts i norra ska nu startas. Även den kommer att omfattas av språksatsning för förskolebarnen.

Har du ytterligare pressfrågor, kontakta

Eva-Lill Thorsson, områdeschef Förskola Sektor Utbildning
Tele: 031-366 61 28
E-post: eva-lill.thorsson@vastrahisingen.goteborg.se

eller

Josefina Jansson, förskolepedagog på Solväderbyn
Tele: 0725-264561
E-post: josefina.janson.rojas@vh.goteborg.se