Skip to main content

Storsatsning på lokalproducerad mat

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 09:14 CET

Den lokalproducerade maten efterfrågas allt mer i Göteborg och stora delar av regionen. Konsumenter ställer högre krav på att maten ska vara närproducerad, miljövänlig och av färskare kvalitet.

Intresset för svensk mat har ökat dramatiskt de senaste åren. Den starka marknaden för lokalproducerad mat har skapat förutsättningar för ökad lönsamhet, ökad sysselsättning och fler smarta affärslösningar.

Den 20 mars genomförs en inspirationsdag för att lyfta den lokala maten. Satsningen syftar till att inspirera till nytänkande affärsidéer som kan bidra till att öka den lokala matproduktionen.


Lokal samverkan viktig för den lokala matproduktionen

Inspirationsdagen är unik i att samla företagare, konsumenter och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter och kunskap och diskutera utvecklingsmöjligheter kring lokalproducerad mat. Under dagen berättar också företagare själva om goda exempel på allt från smarta samarbeten i produktionen till nya affärsmodeller.

Jenny Almén Linn jobbar som hållbarhetsstrateg på Business Region Göteborg i projektet Stadslandet; en av huvudaktörerna som arrangerar inspirationsdagen.

-För att skapa förutsättningar för stadsnära matproduktion med ekonomisk bärighet i och omkring staden krävs ett starkare samarbete mellan samhällets olika aktörer, säger Jenny Almén Linn.

Hon ser att inspirationsdagen är ett viktigt och spännande steg i den riktningen.

-Den lokala samverkan är en förutsättning för att hitta affärsmodeller som kopplar ihop ledet från producent till konsument på ett hållbart och lönsamt sätt, tillägger hon.


Välkommen till inspirationsdag!

Den 20 mars kl. 9-16 är alla med intresse för hållbar mat välkomna till Business Region Göteborgs lokaler YesBox, Gamlestadsvägen 4, Göteborg.

Under dagen får du möta spännande företag och höra mer om affärsidéer som på olika sätt främjar lokal mat. Du får också höra organisationer och kommuner berätta om hur man hittar nya sätt att använda upphandlingskrav för att främja lokal mat.

Mer information om inspirationsdagen och program finns på https://www.facebook.com/events/1861625610548587/

Arrangörer

Inspirationsdagen genomförs i samverkan mellan:

  • Stadslandet Göteborg - ett EU-projekt som drivs av Business Region Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Coompanion. Projektet arbetar med att stötta och skapa samarbete mellan små- och medelstora företag, föreningar och invånare för att utveckla hållbara affärsidéer inom bland annat gröna näringar, handel, restaurang, transport, tillverkning och turism. Stadslandet Göteborg är delvis finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden. (www.goteborg.se/stadslandet)
  • Interreg-projektet REFRAME. (agrovast.se/eu-projekt/reframe-towards-a-regional-food-frame/)
  • Projektet ”Andelsjordbruk- säkrad avsättning för lokalproducerade livsmedel” i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (www.facebook.com/andelsjordbrukvg)


För mer information, kontakta:

Jenny Almén Linn, hållbarhetsstrateg, Business Region Göteborg

E-post: jenny.linn@businessregion.se

Telefon: 031-367 61 85