Skip to main content

Striktare tolkning av reglerna för föreningsbidrag

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 11:25 CET

För tillfället för idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad dialog med flera föreningar som inte längre beviljas bidrag de tidigare fått. Anledningen till att föreningarna nu nekas bidrag beror inte på att politikerna beslutat om nya regler för föreningsbidrag, utan att förvaltningen är striktare med att följa nuvarande bidragsregler.

Idrotts- och föreningsförvaltningen vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför varje år ut föreningsbidrag i olika former. Ett bidrag kan få föreningar att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i föreningens aktiviteter och därmed få ett aktivt och mer hälsosamt liv.

För att få bidrag måste föreningarna följa de regler för föreningsbidrag som politikerna i idrotts- och föreningsnämnden beslutat om. Det handlar exempelvis om att föreningen måste leva upp till kravet om att vara uppbyggd enligt demokratiska principer och ha en verksamhet som är öppen för alla oavsett exempelvis ålder, etnicitet eller trosuppfattning.

– Stadens revisorer har flera år kritiserat idrotts- och föreningsförvaltningen för att brista i kontrollen när det gäller att bevilja bidrag till föreningar. Reglerna ska vara lika för alla föreningar och vi måste vara säkra på att bidrag inte betalas ut till föreningar som inte lever upp till dem, säger Anders Ramsby, förvaltningsdirektör på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Tydligare rutiner och krav

Förvaltningen har under hela 2017 jobbat med att förbättra och förtydliga rutinerna för bidragsgivning, vilket innebär att förvaltningen nu striktare följer befintliga bidragsregler.

Detta har vissa fall lett till att föreningar som tidigare fått bidrag för en viss typ av verksamhet nu nekas bidrag, till exempel föreningar som har politisk eller religiös verksamhet.

Felaktiga utbetalningar har skett och efter ny kritik från stadsrevisionen, intensifierar förvaltningen under 2018 arbetet med att säkerställa att rutiner och bidragsregler följs.

För föreningarna kommer det bland annat att märkas genom att förvaltningen är tydligare i kraven när det gäller dokumentation av de kostnader som föreningen har, noggranna kalkyler i samband med nya projekt och vad vi förväntar oss av föreningarna när det gäller redovisning efter slutfört projekt och när vi vill ha in den.

– Vi arbetar med att ta fram en handlingsplan för att förbättra processerna kring riktlinjerna för bidrag. Vi strävar efter att ge alla föreningar en rättvis bedömning, säger förvaltningsdirektör Anders Ramsby och fortsätter:

– Det är ett omfattande arbete som samtidigt kräver en lyhördhet så att utökad kontroll inte ökar föreningarnas administrativa börda ännu mer.

Förvaltningens roll är både att kontrollera och stötta föreningslivet. Förvaltningen för nu diskussioner med ett flertal föreningar där nödvändig dokumentation saknas för att kunna få bidrag.

Kontakt

Enhetschef Veronica Johansson, tel 031-368 21 38, veronica.johansson@ioff.goteborg.se