Skip to main content

Tillstånd för uteserveringar tidigareläggs

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 17:02 CET

Byggnadsnämnden har fattat ett beslut som möjliggör att uteserveringar får uppföras från och med idag den 19 mars, istället för från den 1 april. Syftet är att underlätta för företag inom restaurangbranschen, som drabbas hårt av minskat kundunderlag som följd av coronaviruset.

- Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa näringslivet i denna mycket svåra situation. Detta beslut möjliggör för restauranger att redan nu öppna upp sina uteserveringar. Förhoppningsvis känner sig fler människor bekväma med att sitta utomhus, säger Hampus Magnusson (M), byggnadsnämndens ordförande.

Beslutet omfattar de uteserveringar som redan har ett säsongslov för 2020 och innebär att säsongen tidigareläggs. De restauranger som inte har säsongslov behöver ansöka om det, alternativt vidta bygglovsbefriade åtgärder. På goteborg.se finns mer information om uteserveringar och vilka tillstånd som behövs. Beslutet har fattats som ett ordförandebeslut men är avstämt med byggnadsnämndens gruppledare. 

Kontakt:
Hampus Magnusson (M), byggnadsnämndens ordförande, 070-8720044

Pia Hermansson, enhetschef byggavdelningen, stadsbyggnadskontoret, 031-3681816