Skip to main content

Unga i riskzon får hjälp

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2019 07:31 CET

Nu storsatsar stadsdelen Västra Hisingen på att erbjuda unga med riskbeteende stöd och motivationshöjande aktiviteter. Allt för att de själva ska välja vägen till ett bättre och självständigt liv. Bort från rädsla, osäkerhet och kriminalitet.

- När du frågar dessa unga vilka framtidsdrömmar de har, vad de ser sig själv göra vid 35-års ålder, så svarar de flesta att de vill bo i hus, ha barn och kanske vara fotbollstränare till sina egna ungar. De vill precis samma sak som de flesta andra du frågar idag. Skillnaden är att de vet inte hur de ska ta sig dit, säger Grethe Foss, enhetschef på Resursenheten Unga i Västra Hisingen.

Ung i Västra Hisingen är ett nytt koncept för att stödja och motivera unga att satsa på ett bättre och mer självständigt liv. Genom samverkan med flera olika aktörer i stadsdelen arbetar man för att unga ska vilja förändra sitt riskbeteende och de erbjuds en individanpassad och flexibel insats.

-Vi arbetar motiverande och med helheten kring unga och deras nätverk, ofta bestående av föräldrar, lärare och idrottstränare. Vi vill förhindra en negativ utveckling när det kommer till psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet och dessa personer är mycket viktigt att vi tidigt får med, säger Grethe Foss.

Arbetet med Ung i Västra Hisingen bygger på en viktig grund, just det nära samarbetet med polis, fritid, socialtjänst, skola, föräldrar, föreningsliv och andra aktörer.

Frågar de unga vad de behöver
Sedan årsskiftet har sex ungdomssekreterare rekryterats till Ung i Västra Hisingen. Samtliga har högskoleutbildning och tillför en bredd av erfarenhet och kunskap till stadsdelen.

- De söker upp de unga där de befinner sig. Hänger med dem och jobbar hårt för att skapa förtroende. På så sätt hoppas vi att de unga berättar vad de behöver i form av hjälp och stöd för att komma bort från otrygghet och kriminalitet. Tillsammans skapas sedan delmål, åtagandeplaner görs och små men viktiga steg tas i rätt riktning. Steg som förhoppningsvis leder till jobb, stabilitet och trygghet för dessa unga, säger Grethe Foss.

Detta är Ung i Västra Hisingen:
Ung i Västra Hisingen startade 1 januari 2019 och har till syfte att minska problem med kriminalitet bland unga i Biskopsgården och Torslanda. Målet är att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv. Detta görs genom att lyssna in den unges behov, upprätta åtgärdsplan och sätta upp tydliga mål tillsammans. Här är förhoppningen att känsla av delaktighet i samhället ökar bland de unga samtidigt som tryggheten i stadsdelen blir bättre. Målgruppen är unga i åldern 12-25 år och deras föräldrar i stadsdelen. I gruppen ingår 1 enhetschef, 1 samordnare, 6 stycken ungdomssekreterare, 4 SSPF (skola, socialtjänst, polis och förening) , 2 SIG koordinatorer (social insats grupp) och en KAA (kommunalt aktivitetsansvarig)


Ungdomssekreterarna arbetar framförallt på individnivå med åtagandeplaner för den unge. Dessa arbetas fram tillsammans med den unge och SSPF Koordinatorer och SIG samordnarna. I uppdraget ingår också att arbeta uppsökande dag- och kvällstid, 7 dagar i vecka, året runt. Ungdomssekreterarna ska dessutom erbjuda stöd- och rådgivande samtal upp till fem gånger, utan biståndsbedömning, till unga eller föräldrar som hör av sig. Denna kontakt med unga uppstår via det uppsökande arbetet eller via samverkanspartners som identifierar behov hos den unge.

SSPF Koordinatorerna (samarbete socialtjänst, skola, polis och fritid) arbetar med ungdomar 12-18 år och deras arbete består framförallt av att koordinera nätverket kring en ungdom och gör det genom riskbedömningar, ta fram samtycke och göra åtagandeplaner.

SIG koordinatorerna (social insatsgrupp) arbetar med unga 18-25 år för att minska återfall i brott. Deras arbete består framförallt av att arbeta motiverande, ta fram samtycke och åtagandeplan.

KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) arbetar med ungdomar 16-19 år som hoppat av eller är på väg att hoppa av gymnasiet. Ansvaret innebär att metodiskt kontakta ungdomar, erbjuda stöd, vägledning och individuella åtgärder.

Har du ytterligare pressfrågor, kontakta:
Grethe Foss, enhetschef på Resursenheten Unga, Ung i Västra Hisingen.
Telefon: 031-366 66 24
E-post: grethe.foss@vastrahisingen.goteborg.se