Skip to main content

Unik satsning på Sjumilaskolan i Biskopsgården

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2017 07:28 CEST

Kan du inte simma får du inte godkänt i gympa. Skola i centrum är ny satsning där eleverna erbjuds den träning som behövs för att uppnå målen. Fotograf Lo Birgersson, Visuell Kommuniaktoin, Göteborgs Stad.


Godkända betyg är ett bra vaccin för att unga ska få arbete i framtiden. Med detta i fokus satsar Sjumilaskolan stort. Idag har skolan 99 % behöriga lärare och snart startas en unik verksamhet för att få alla elever att gå ut skolan med godkända betyg; Skola i centrum.

-Vi har skapat en skola där det råder ordning och reda, där eleverna känner sig trygga och vet vad som förväntas av dem. En vanlig skola helt enkelt, säger Hamid Zafar, rektor åk 7-9 på Sjumilaskolan.

I augusti 2016 sjösattes ledningen på Sjumilaskolan den nya handlingsplanen och sedan dess har man arbetat fokuserat och målinriktat. Alla ska veta vad som förväntas av en, elever såväl som skolans personal. Och målet, det att elever på Sjumilaskolan ska gå ut 9:an med godkända betyg, kommuniceras varje dag. Även om principen är att skapa en vanlig skola finns det dock utmaningar som måste tas med.

-Sjumilaskolan har elever från världens alla hörn med allt vad det innebär. De har alla olika språkliga förutsättningar för att ta till sig undervisningen. Så vi såg att vi behövde göra mer för att kunna nå målet om en jämlik skola, säger Hamid Zafar.

Alla ska med
Idén om att erbjuda eleverna aktiviteter och läxhjälp efter skolan föddes och tog snabbt form. Kicki Jaballah med lång erfarenhet av kulturlivet och bildningsverksamheter fick uppdraget att skapa Skola i centrum tillsammans med Hamid Zafar, rektor och Farid Basil enhetschef för Resursenheten Skola IFO. Skola i centrum är en pilotsatsning där eleverna erbjuds aktiviteter och läxhjälp. En frivillig förlängning av skoldagen där samtliga aktiviteter som erbjuds har ett syfte, att se till att främja elevernas möjlighet att få godkända betyg.

-Ska du få godkänt i idrott behöver du kunna simma. Så därför finns det simundervisning med i programmet. Likaså har vi många elever som bor trångt där det är svårt att gör läxor när småsyskon far runt. Genom att erbjuda läxhjälp i lugn miljö med tillgång till stöd ökar chanserna stort att eleven ska klara sig, säger Kicki Jaballah, enhetschef på Skola i centrum.

Dialog med föräldrar viktig
Något man tidigt såg var att föräldrar och vårdnadshavare behöver knytas närmare skolan. Och i uppdraget finns en tydlig önskan, den att föräldrar ska ha möjlighet att engagera sig i skolarbete även efter skoltid.

-Eleverna är barn hela dygnet. De behöver känna tydliga samband och ha vuxenkontakter som utvecklar dem som individer, samtidigt som de också utvecklar en lust att lära. Ett förtroendefullt samarbete mellan skola och föräldrar är avgörande för att resultat kan nås. Vi hoppas att Skola i centrum ska bli den bryggan vi behöver få till för att skapa just dessa goda relationer, säger Farid Basill, enhetschef IFO-FH Västra Hisingen.

Festligt i september
Den 25 september är det stor invigning av Skola i centrum. Förutom tal av stadsdelsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj kommer hemlig gäst från Biskopsgården att spela och alla kan ta del av de aktivitetsutbud som erbjuds.Fakta Skola i centrum
Skola i centrum är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. Under höstterminen kommer bland annat Kulturskolan, Designkanalen, Kodcentrum, Räddningsmissionens läxhjälp och Sveriges Radio att hålla i några av aktiviteterna.

  • 25 september startar Skola i centrum med stor invigning.
  • Öppet måndag-fredag kl 14-20 för elever på Sjumilaskolan, samt lördagar kl 10-12 för vårdnadshavare.
  • Alla aktiviteter och läxhjälp är gratis och elever som deltar erbjuds gratis mellanmål.
  • Skola i centrum aktivitetsprogram 2017

Har du pressfrågor, kontakta:
Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan
Tele: 031-366 62 29
E-post: hamid.zafar@vastrahisingen.goteborg.se

Kicki Jaballah, enhetschef Skola i centrum
Tele: 031-366 30 52
E-post: kicki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se

Farid Basill, enhetschef IFO-FH Västa Hisingen
Tele: 031-366 49 54 
E-post: farid.basill@vastrahisingen.goteborg.se