Skip to main content

Välkommen på invigning fredag 9 juni kl. 14 av den tillfälliga utsmyckningen av Brunnsparken! Graffiti & street art möter Brunnsparken i ett konstprojekt.

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 08:45 CEST

Den 7–8 juni kl. 10.00–20.00 samlas gymnasieelever och konstnärer i Brunnsparken för att genomföra ett konstprojekt med rötterna i graffiti och street art. Med färg och fantasi smyckas utemöbler, miniscen och boulebana, och under sommarmånaderna kan alla glädjas över resultatet med skönt häng i en av stadens mest centrala park.

Bakgrund
Brunnsparken upplevs i dag till stora delar öde och otillgänglig. Osäkerhet och otrygghet gör att många väljer att helt eller delvis undviker platsen. Det vill vi ändra på. Brunnsparken bör vara en av stadens mest attraktiva och bästa ytor för möten, rekreation och upplevelser. Platsen behöver också hänga ihop bättre med omgivningen, och ska kunna fungera som både mötesplats och väntplats, där det bör finnas flexibilitet i utrymmet som gör att platsen kan förändras med årstiderna och för olika aktiviteter. Under året kommer det att genomföras ett antal aktiviteter i Brunnsparken, där konstprojektet är ett i raden av olika projekt som kommer att genomföras i Brunnsparken under 2017. Projektet kallas ”Platsskapande aktiviteter” och är ett samarbete mellan Innerstaden Göteborg AB, Trygg, vacker stad (Göteborgs Stad), Vasakronan, Balder och Hufvudstaden.

Kontakt Innerstaden Göteborg:

Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg AB
Tel. 031 13 73 00 | Mobil: 0706 21 30 53
E-post: lena.dalerup@innerstadengbg.se

Frida Nilsson, projektledare Brunnsparken, Innerstaden Göteborg AB
Tel. 031 13 73 00 | Mobil: 0709 63 23 76
E-post: frida.nilsson@innerstadengbg.se

Kontakt Trygg, vacker stad:

Beata Löfmarck
Telefon: 031-368 25 92 | Mobil: 0706-69 98 67
E-post: beata.lofmarck@ponf.goteborg.se

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer deltar i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö
och öka tryggheten i staden.

http://goteborg.se/tryggvackerstad