Skip to main content

Världslitteratur i Schillerskas bibliotek!

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2019 16:30 CET

Schillerskas bibliotek ligger i skolans unika aula. Foto: John Ljungqvist

Att hitta litteratur på svenska översatt från amhariska, azerbajdzjanska, bengali, koreanska, thailändska och tigrinja är inte det lättaste. Men bibliotekarierna på Schillerska gymnasiet har lyckats.

Världslitteraturavdelningen består av cirka 400 titlar från 38 olika språk, översatta till svenska. Den är en del av Schillerskas projekt med att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och stärka elevernas språkliga identitet.

- Vi startade detta projekt eftersom vi upplever att det finns en ganska stor okunskap om ämnet svenska som andraspråk på gymnasienivå, berättar Lina Aamot Carlsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk. Det är inte ”som svenska fast lättare”, utan det handlar om andraspråksinlärning.

- Litteraturundervisningen i svenska som andraspråk ska ha ett interkulturellt perspektiv enligt kursplanen. Men vi är också inspirerade av den kanadensiska forskaren Jim Cummins idéer om att tillvarata elevernas identiteter och erfarenheter i undervisningen. Därför är det viktigt att vi har tillgång till litteratur från elevernas förstaspråk, förklarar Katarina Andersson, lärare i svenska och svenska som andraspråk och som driver projektet tillsammans med Lina.

- Denna världslitteraturavdelning innehåller ungefär 400 titlar, berättar Pontus Robertsson, bibliotekarie. En boksamling är en utgångspunkt för samtal, och den här boksamlingen kommer alla elever tillgodo, även de som inte läser svenska som andraspråk.

- Först var det bara en del av projektet, men det har blivit en kulturskatt, säger Johan Andersson, bibliotekarie. Jag blir inte så lätt överraskad längre, men jag har upptäckt och lärt mig jättemycket genom den här litteraturen! Jag vill bara låsa in mig och fortsätta att läsa.

Till invigningen kommer bland andra Ann Boglind, tidigare universitetslektor i litteratur vid Göteborgs Universitet, Robert Hannah, liberal politiker och författare och Tommaso Milani, professor i flerspråkighet vid Göteborgs universitet. De kommer först att prata en stund var om flerspråkighet, språkpolitik och litteraturens betydelse för människans personliga och språkliga utveckling, för att sedan delta i ett panelsamtal under ledning av rektor Kristina Bergman Alme. Även elever kommer att delta med framträdanden.

Plats: Schillerska gymnasiets aula, Vasagatan 19 Göteborg

Tid: Klockan 12-13:30 fredagen den 8 februari 2019

För mer information

Katarina Andersson, lärare i svenska som andraspråk och svenska.

katarina.andersson@educ.goteborg.se,

Lina Aamot Carlsson, lärare i svenska som andraspråk och svenska

lina.carlsson@educ.goteborg.se,

Bifogade filer

PDF-dokument