Skip to main content

Vanligt med farliga kemikalier i billiga elprylar

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 06:28 CEST

Foto: Miljöförvaltningen

USB-kablar, ficklampor, hörlurar och andra elektroniska lågprisvaror kan innehålla farliga kemiska ämnen. Det konstaterar miljöförvaltningarna i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm som undersökt elektriska produkter. Städernas rapport visar att många produkter har förhöjda värden av kadmium, bly och ftalater.

Under våren 2017 har miljöförvaltningarna kontrollerat innehåll och märkning på elektriska lågprisprodukter. Totalt besöktes 32 butiker i de fyra städerna, innehållet i 43 produkter analyserades och märkningen av 64 produkter kontrollerades.

42 procent av de kontrollerade produkterna innehåller förhöjda halter av kadmium, bly och/eller ftalater, ämnen som är reglerade i EU-lagstiftningen. Det finns flera orsaker till att det just är lågprisprodukterna som ligger över gränsvärdena.

– Sedan lagstiftningen om att begränsa kemiska ämnen i elektriska produkter introducerades i början av 2000-talet har tillverkare börjat fasa ut bly som lödningslegering. I vissa fall, exempelvis vid lödning för hand, tillsätts fortfarande bly, bland annat för att det är billigt, säger Ulrika Siemers, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Projektets resultat bekräftar de resultat som Kemikalieinspektionen kommit fram till i sina undersökningar av billig hemelektronik.

– Även om enskilda produkter inte utgör någon direkt risk för konsumenten, innebär det på sikt ett problem för människors hälsa och för miljön, säger Ulrika Siemers.

Vissa av produkterna har nu dragits tillbaka från försäljning. För butiker som inte självmant drar tillbaka en vara som ligger över gränsvärdet, kommer miljöförvaltningarna att besluta om saluförbud.

Fakta
Miljöförvaltningarnas projekt har syftat till att följa upp EU:s RoHs-direktiv.

  • RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. 
  • RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Kontakt
Göteborgs stad Ulrika Siemers 031-368 38 34, ulrika.siemers@miljo.goteborg.se
Malmö stad Arvin Ghasemi, 040-24 20 52, arvin.ghasemi@malmo.se
Stockholm stad Maria Oldén 08-508 27 495 maria.olden@stockholm.se
Helsingborgs stad Kristina Turkál, 042-10 50 33, kristina.turkal@helsingborg.se

Bilaga: Rapporten Elektroniska lågprisprodukter 2017 - tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingborg