Skip to main content

Ylva Johansson (S) gör ett studiebesök på Kompetenscenter Hisingen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2018 16:25 CET

15 november klockan 14 - 15 gör Ylva Johansson ett studiebesök på Kompetenscenter Hisingen, Vågmästaregatan 1A, för att ta del av hur Arbetsmarknad och vuxenutbildning jobbar med etableringen av kvinnor med kortare utbildning. Under besöket kommer Ylva Johansson samtala med såväl personal som deltagare. Besöket är öppet för media, anmäl intresse till Linda Högbacka, kontaktuppgifter bifogade.

Kompetenscenter vänder sig till personer som är över 18 år, har försörjningsstöd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Under 2018 har 62 % av kvinnorna och 58 % av männen som varit deltagare på kompetenscenter gått vidare till arbete eller studier.

- Vi märker att våra deltagare dels saknar utbildning, men också ett kontaktnät och ofta det svenska språket. När vi rustar dem inför arbetsmarknaden måste vi därför tänka brett, vi kan inte bara fokusera på utbildning, säger Elin Jartun områdeschef kompetenscenter.

Med kvinnor i fokus har kompetenscenter bland annat startat studiecirklar, yrkesklubbar och Sfi-slussen för att rusta från arbetslös till aktivt arbetssökande och slutligen självförsörjande.

- Genom ett systematiskt arbetssätt kombinerar medarbetarna på kompetenscenter sina kunskaper inom sina professioner med skräddarsydd kompetensutveckling. Med ett nära samarbete med hela Arbetsmarknad och vuxenutbildning har vi hittat vägar framåt för flera utsatta målgrupper, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

En väg ut på arbetsmarknaden kan vara en arbetsmarknadsanställning, till exempel Extratjänst i välfärden.

- Vi jobbar hårt för att hitta en metod som skapar långsiktighet efter våra arbetsmarknadsanställningar. Vår stora utmaning är att hitta en kombination av ett lärande på en arbetsplats, språkträning och en utbildning som gör individen konkurrenskraftig på den öppna arbetsmarknaden. Genom en kompetenshöjande insats innan anställningen skapar vi förutsättningar för individen att få arbete på den öppna arbetsmarknaden, säger Linda Högbacka, områdeschef Centrum för arbetsmarknadsanställningar.

Faktaruta:

Det finns fyra kompetenscenter i Göteborgs Stad: Kompetenscenter Angered, Centrum-Väster, Hisingen och Öster. De har skapats för att samordna och samla arbetsmarknadsinsatser, vägledning och vuxenutbildning för försörjningsstödstagare under ett och samma tak. Målet är att deltagaren ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. På kompetenscenter arbetar coacher, jobbmäklare, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare tillsammans för att hitta lösningar baserade på individens behov.

Centrum för arbetsmarknadsanställningar samordnar anställningsformerna Extratjänst i välfärden, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare samt Introduktionsjobb i Göteborgs stad. Centrum för arbetsmarknadsanställningar har också insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar samt riktade insatser för individer med funktionsnedsättningar.

Vill du veta mer om kompetenscenter?

https://www.youtube.com/watch?v=2iUVlS8SvuE

Kontaktuppgifter
Linda Högbacka
Områdeschef Centrum för arbetsmarknadsanställningar
072-255 89 08

linda.hogbacka@arbvux.goteborg.se