Skip to main content

Cereno Scientific har genomfört en riktad nyemission till Galenica

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 09:00 CEST

Cereno Scientific AB, som utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp, har genomfört en riktad nyemission till Galenica AB om 2,7 MSEK, vilket motsvarar 5,6% av Cereno Scientifics aktier. Styrelsen i Cereno Scientific har i mars 2016, utifrån ett bemyndigande, beslutat att genomföra den riktade emissionen i syfte att tillföra Cereno Scientific en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget.

I slutet av 2015 påbörjade Cereno Scientific AB ett samarbete med Galenica AB, för att gemensamt utveckla en ny formulering av Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, i syfte att optimera den kliniska effekten av CS1 samt för att skapa en mer fördelaktig kommersiell position. Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, är ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

”Galenica är en viktig samarbetspartner för oss i vårt arbete att vidareutveckla vår läkemedelskandidat, CS1. Att Galenica visar tilltro till vårt projekt genom att investera i oss är naturligtvis glädjande och borgar för ett fortsatt gott samarbete”, säger Sten R Sörensen, VD på Cereno Scientific.

”Vi arbetar med många intressanta projekt inom ramen för Galenica och i de fall, där vi bedömer att ett projekt har en extra intressant marknadspotential, investerar vi även i våra kundprojekt. Vi är glada att vi fått möjligheten att investera i Cereno Scientific och att arbeta tillsammans med dem, för att vidareutveckla ett läkemedel som kan förebygga trombosrelaterade sjukdomar där det finns ett stort behov för bättre behandling, säger Ronnie Wallin, VD på Galenica.

Cereno Scientific planerar att under andra kvartalet 2016 genomföra ytterligare en nyemission och i samband med det ansöka om notering på AktieTorget.

Informationsträffar
I samband med den planerade nyemissionen kommer Cereno att medverka på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring.

2016-04-19
17:30-21:00
Investor Forum GöteborgElite Park Avenue Hotel, Göteborghttp://beta.redeye.se/events#/event/475324
2016-05-02
Stora Aktiedagen StockholmOperakällaren, Stockholmhttp://www.aktiespararna.se/evenemang
2016-05-10
17:30-21:00
Investor Forum StockholmRedeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholmhttp://beta.redeye.se/events#/event/475337
2016-05-17
17:30-21:00
Investor Forum GöteborgElite Park Avenue Hotel, Göteborghttp://beta.redeye.se/events#/event/477725
2016-05-18
Stora Aktiedagen GöteborgSvenska Mässan, Göteborghttp://www.aktiespararna.se/evenemang
2016-05-19
17.30-21:00
Investor Forum LundGrand Hotel,
Lund
http://beta.redeye.se/events#/event/477249

Finansiell rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare till Cereno Scientific i samband med såväl den riktade emissionen som i den planerade noteringsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB, +46 733 74 03 74, sten.sorensen@cerenoscientific.com
Ronnie Wallin, VD Galenica AB, +46 708 21 11 22, ronnie.wallin@galenica.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

Fördelen med Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, är en förbättrad balans mellan förebyggande av blodproppar och behandlingsrelaterade blödningsbiverkningar vilket förväntas leda till effektivare behandling. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Om Galenica AB
Galenica AB, som grundades 1999, är baserat i Medeon Science Park i Malmö. Verksamheten omfattar utveckling av nya läkemedel både i egen regi och för kunders räkning. Ett omfattande arbete bedrivs inom utveckling, formulering och kvalitetskontroll av läkemedel och läkemedelsnära produkter, framförallt åt små och medelstora läkemedelsbolag. Galenica har tillstånd att tillverka och tillhandahålla material till kliniska prövningar och erbjuder även småskalig kommersiell läkemedelsproduktion.

Galenica utvecklar egna innovativa patenterade formuleringar och formuleringsplattformar baserad på intern forskning och utveckling. Ett av företagets största interna projekt är utvecklingen av läkemedlet Ovixan®, en receptförskriven kräm mot psoriasis och eksem. Ovixan® tillhandahålls och säljs i egen regi i hela Norden och är nu marknadsledande i Sverige. Under 2016 kommer produkten att lanseras i stora delar av Europa, dels genom partner och dels genom egen marknads- och försäljningsorganisation. För ytterligare information, se www.galenica.se.

GU Ventures finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.