Skip to main content

2,4 miljarder satsas på nya skolor kommande fem år

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 12:20 CET

Halmstads kommun ska fortsätta växa – och bli ännu mer attraktiv för invånare, besökare och näringsliv. Det är utgångspunkten i det förslag till Planeringsdirektiv med budget för åren 2019-2023 som Alliansen presenterade i dag, onsdag.

Det är till stor del både en ny struktur och ny inriktning på det förslag till Planeringsdirektiv med budget som Alliansens fyra kommunråd, Jonas Bergman (M), Jenny Axelsson (C), Ella Kardemark (KD) och Lovisa Aldrin (L) lade fram i dag.

– Det är en budget med stor inriktning på framtiden. Vi gör en ordentlig förflyttning framåt. Vi pekar ut fyra strategiska områden som vi måste ha särskilt fokus på för att Halmstad ska växa – och för att kommunen samtidigt ska kunna fortsätta leverera välfärd i toppklass. Antalet mål blir färre och mer kommunövergripande. Vi hoppas att de ska kunna engagera fler än de mål som funnits tidigare, säger Jenny Axelsson (C).

De fyra strategiska områdena är: Attraktivitet för tillväxt – som handlar om att kommunen och platsen Halmstad ska utvecklas för att bli än mer attraktiv för invånare, besökare och näringsliv. Den inkluderande kommunen – Halmstad ska vara en plats där alla ska ha lika möjlighet att vara delaktig i samhället. Ekologisk hållbarhet – vi arbetar för en hållbar utveckling. En kommun för framtidens välfärd – fokus på hur kommunen ska organiseras och arbeta för att på ett resurseffektivt sätt i framtiden kunna erbjuda goda välfärdstjänster.

– Att tydligt peka ut att Halmstad ska verka för att ha Sveriges bästa klimat för företagande är en ny och särskilt viktig prioritering. Vi ska fortsätta att vara en kommun som människor vill flytta till. Företagande och jobbmöjligheter är en viktig pusselbit för att välja sin livsplats och ett starkt näringsliv lägger också grunden för vår välfärd, säger Jonas Bergman (M).

Riktade uppdrag

Kopplat till de fyra strategiska områdena finns nio mål. De kompletteras med en rad riktade uppdrag. Flera av dem kräver samordning från flera olika verksamheter i kommunen. I Alliansens förslag finns sex olika uppdrag, till exempel för att stärka integrationsarbetet, minska och förebygga utanförskapet och säkerställa Halmstads framtida livsmedelsförsörjning.

Ett annat uppdrag riktar sig mot utbildningsområdet. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får nu ett gemensamt uppdrag att kartlägga och hitta effektiva åtgärder för att förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan.
- En av de viktigaste byggstenarna i vårt samhälle är utbildning, den ger människor en möjlighet att förverkliga sina drömmar. För det krävs att skolan är jämlik och fokuserar på dess grunduppdrag, att lära ut. Det ska vara möjligt att trivas i klassrummet och kunna arbeta i en lugn och trygg miljö, säger Lovisa Aldrin (L).

 Utmanande ekonomi

Befolkningsökningen gör att mycket stora investeringar kommer att göras i de kommunala kärnverksamheterna under planperioden, 2019-2023. Sammanlagt kommer 2,4 miljarder kronor att investeras i byggnationer av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Under planperioden ska även nya äldreboende och korttidsboende byggas.

I budgetförslaget finns också medel avsatta för stora infrastruktursatsningar som Södra infarten, förbindelse över Nissan och investeringar i hamnen.

För ökad attraktivitet och hälsa finns pengar i budgeten till nya idrottshallar på Ranagård och Söder. Men också till hybridgräs på Örjans vall och en ny konstgräsplan i Söndrum.

– Det är en balansgång. Vi måste investera och bygga – men samtidigt börjar det ekonomiska läget bli kärvt. Vi kommer under mandatperioden lämna det läge som vi har haft historiskt, där vi har kunnat finansiera investeringar fullt ut med egna medel. Om bara ett par år kommer våra investeringar att i hög grad finansieras genom upplåning. Det driver på sikt upp våra räntekostnader. Därför är det otroligt viktigt att vi varje år inte bara presenterar en budget i balans – utan faktiskt också levererar budgetöverskott, säger Ella Kardemark (KD).

I år ser budgetprocessen annorlunda ut. Tillskillnad från tidigare år, då alla partier har haft möjlighet att lägga fram varsitt förslags, läggs i år endast ett huvudförslag fram. Övriga partier har under kommunfullmäktige den 18 december möjlighet presentera ändringsförslag på Alliansens huvudförslag.. Det dokument som beslutas i kommunfullmäktige den 18 december blir kommunens planeringsdirektiv med budget 2019.

Kontaktuppgifter:

Jonas Bergman (M) 072 - 233 64 16

Jenny Axelsson (C) 072 - 157 44 76

Ella Kardemark (KD) 072 - 085 37 14

Lovisa Aldrin (L) 076 - 855 12 90

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.