Skip to main content

30 nya lägenheter på Vårhem - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 11 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 14:14 CEST

Klart för nya lägenheter och kontor på Vårhemsområdet

Ett hus med plats för cirka 30 nya lägenheter och kontor ska byggas på Vårhemsområdet. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet på dagens möte. Det nya huset blir åtta våningar. På tomten står idag en gammal panncentral som kommer att rivas.


Förutom själva bostadshuset kommer två mindre hus på 100 respektive 150 kvadratmeterockså att byggas på tomten. De här husen bli betydligt lägre med en nockhöjd på 3,5 respektive 4,2 meter. Det större av dessa husen kommer att användas som kontorslokal.

– Nu kan det bytggas ytterligare nya hyreslägenheter i ett läge med fantastisk utsikt i samarbete med HFAB. Det känns kul, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Bygget måste påbörjas inom fem år efter antagande för att planförslaget fortfarande ska vara giltigt. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Trygghetsboende eller förskola på Linehed?

Nu finns en sista chans att tycka till om en ny detaljplan för ett hus på Häggen 1 på Linehed. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet idag.

Planförslaget har sedan tidigare varit ute för samråd mellan december 2015 och februari 2016. Då framfördes önskemål om att detaljplanen ska möjliggöra att det kan byggas antingen förskola eller trygghetsboende på tomten, vilket den nu gör. Om inga ändringsförslag kommer in under granskningen så kan detaljplanen sedan antas av kommunfullmäktige.

Stentorpsskolan växer och får plats för nya elever

Fem nya klassrum ska det bli intill Stenstorpsskolan. Idag gav utskottet klartecken till att paviljonger ska ställas upp intill skolan. Redan idag står det paviljonger intill Stentorpsskolan och och de nya paviljongerna kommer att ställas i anslutning till dessa.

Paviljongerna är beställda och ska enligt planen levereras så att det är på plats redan under hösten och kan vara klara för inflyttning till vårterminen 2017. Det är ett ökat elevantal av framförallt nyanlända elever som ska börja i förberedande klass till vårterminen som gör att skolan behöver fler klassrum.

På sikt kommer paviljongerna att ersättas av den nya skolan på Kärleken som kommer att byggas på samma tomt. Den nya skolan är planerad att stå klar 2019 så till dess kommer paviljongerna att stå kvar.


Framtiden för Harplinge stakas ut

Nu är det tätorten Harplinges tur att få idéer och tankar kring utveckling av orten konkretiserade genom i ett utvecklingsprogram för orten. Idag beslutade utskottet att utvecklingsprojektet ”Framtid Harplinge” ska dra igång.

Målet med arbetet är dels att programmet när det är klart, ska underlätta för olika aktörer att samarbeta mot en gemensam framtidsbild, dels fungera som underlag i politiska beslut i frågor som rör Harplinges framtid.

Invånarna i Harplinge kommer att bjudas in till att vara delaktiga i processen att utveckla sin ort. Särskilda insatser för att få ungdomar delaktiga i arbetet planeras också.

– Det här är det sjunde utvecklingsprogrammet vi drar igång i kommunen och det är en modell för som har fungerat bra hittills. I Harplinge finns redan idag flera aktörer som vill arbeta tillsammans för att utveckla Harplinge. Det är en garant för en uthållighet i projektet vilket känns bra, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy