Skip to main content

Årsredovisningen för 2014 - ett av ärendena på ledningsutskottet den 10 mars

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 15:29 CET

Utvärdering av kommunens omorganisering 2011, årsredovisningen för 2014 och medlemskap i föreningen Funkisglädje. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Positivt ekonomiskt resultat för 2014

På sitt möte idag fick ledningsutskottet ta del av kommunens årsredovisning för 2014. Även i år gör kommunen som helhet ett positivt resultat. Överskottet blev 126 miljoner kronor vilket är 189 miljoner bättre än budgeterat. Överskottet beror dels på att förvaltningarnas driftbudgetar har redovisat positiva resultat, dels på att kommunen har fått ett antal engångsintäkter. Bland engångsintäkterna finns bland annat försäkringsersättningar från branden i Oceanhamnen 2012 samt realisationsvinster.

I årsredovisningen redogörs förutom för det ekonomiska resultatet även för verksamheternas resultat. Måluppfyllelsen för samtliga 26 mål är 62 procent enligt bedömningen.

I årsredovisningen konstateras också att Halmstad växer. Halmstads befolkning är nu 95 532 personer. Det är cirka 1 500 fler än förra året.

– Det är glädjande att vi återigen visar på goda ekonomiska resultat. Det är få kommuner förunnat. Däremot har vi utmaningar framförallt när det gäller måluppfyllelsen. Här har ett samordningsarbete inletts, som jag tror att det är viktigt att hålla i, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Halmstad löser medlemskap i Funkisglädje

Halmstads kommun ska gå med i föreningen Funkisglädje. Det beslutade utskottet idag. Föreningen Funkisglädje bedriver stödjande arbete för personer med funktionsnedsättning, däribland Väsby melodifestival; en melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

I medlemskapet ingår bland annat en årlig medverkan i melodifestivalen och deltagare från Halmstad är med i tävlingen redan i år. Finalen hålls på Cirkus i Stockholm den 13 april.

Till att börja med löser Halmstads kommun ett medlemskap på fem år. Därefter ska medlemskapets effekter utvärderas innan ett beslut om ett eventuellt fortsatt medlemskap tas. Årsavgiften för medlemskapet är idag på 50 000 kronor per år.

– Det känns jättekul att vi har kommit gång med den här satsningen. Jag upplevde själv deltävlingen på plats i Halmstad och den glädje och det engagemang jag såg där hoppas jag få se också i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Kommunens omorganisering utvärderas

En effektivare och flexiblare process kring detaljplaner samt mark och exploatering är enligt en utvärdering som utskottet fick ta del av idag några av de positiva effekterna av de organisationsförändringar som genomfördes 2011.

Förutom att detaljplaneprocessen har blivit effektivare visar utvärderingen också på att sammanslagningen av utbildningsnämnden och arbetslivsnämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gett positiva effekter i samordningen kring insatser för att motverka arbetslöshet och utanförskap. Utvärderaren konstaterar dock att insatser redan under grundskoletiden sannolikt skulle kunna ge ännu bättre effekter.

Det var i juni 2010 som kommunfullmäktige efter en översyn av den kommunala verksamheten beslutade att genomföra vissa organisationsförändringar. Förutom inrättandet av ett samhällsbyggnadskontor och sammanslagningen av utbildningsnämnden och arbetslivsnämnden, inrättades bland annat nämnden för Laholmsbuktens VA och kulturnämnden fick ta över ansvaret för verksamheten vid Hallands konstmuseum. Även dessa båda förändringar bedöms ha fått positiva effekter.

För mer information kontakta*:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

*Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) var inte med på dagens möte

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.