Skip to main content

Affär med kommunala lägenheter pausas

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 14:02 CET

På sitt sammanträde på måndagen diskuterade Halmstads Rådhus AB den propå som fastighetsbolaget Tornet inkommit med till Halmstads Fastighets AB gällande köp av lägenheter och mark. Slutsatsen blev att man vill invänta en plan för försäljning av kommunala lägenheter innan man tar ställning till affären.

-Jag har haft dialog med Tornets vd och tydliggjort att det här inte handlar om att vi inte vill göra affärer, utan att det ska göras på rätt sätt, säger Lars Püss (M), ordförande i Halmstads Rådhus AB.

Alla Halmstads kommuns bolag ingår i koncernen Halmstads Rådhus AB (HRAB). Moderbolaget ansvarar för den övergripande utvecklingen och styrningen, samt uppföljning av ekonomi och finanser.

På sitt styrelsemöte på måndagen avhandlades den propå som inkommit till det kommunala bostadsbolaget HFAB. Den innebär att Fastighets AB Tornet vill köpa omkring 700 lägenheter av HFAB, samtidigt som HFAB får köpa 40 % av aktiekapitalet i exploateringsbolaget Halmstad Fyllinge 7:2.

HFAB:s styrelse har gett bolagets ledning i uppdrag att analysera propåns möjligheter och risker. Redan nu slår dock ägaren, Halmstads Rådhus AB, fast att en affär inte är möjlig i dagsläget.

När det gäller köp av lägenheter ur kommunens bestånd så behövs kriterier för den här typen av affärer, där bland annat konkurrensutsättning och samhällsnytta beaktas.

-Vi som ägare har redan gett ett uppdrag till HFAB att ta fram en plan för hur vi ska hantera försäljning av lägenheter till andra aktörer. Samverkan är en nyckelfaktor för oss kom kommun, men tills vi har kriterier som säkerställer att alla behandlas lika vill vi avvakta, säger Lars Püss.

Den andra delen av propån gäller köp av mark i närheten av Stadsbondgården vid Fyllinge. Det är ett område som i dagsläget är utpekat i översiktsplanen som ett rekreationsområde. Strategiska markköp är kommunstyrelsens uppdrag och därför måste propån riktas till rätt instans inom kommunen.

- Vi vill gärna samverka med andra aktörer, men det är inte våra kommunala bolag som hanterar markaffärer. Eftersom förslaget går utanför det som finns i vår översiktsplan i dag så måste frågan gå via kommunstyrelsen så att vi inte får intressekonflikter längre fram, säger HRAB:s ordförande Lars Püss.

För mer information: Lars Püss, ordförande i Halmstads Rådhus AB, 072-208 56 54

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.