Skip to main content

Avveckling av äldreboenden, arbetsmiljö och kundnöjdhet – ärenden i hemvårdsnämnden på onsdagen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 16:39 CET

Under onsdagens sammanträde i hemvårdsnämnden beslutade politikerna bland annat om nedläggning av äldreboenden som inte är ändamålsenliga och fick information om kundnöjdheten i verksamheten.

Avveckling av äldreboenden

Hemvårdsförvaltningens förslag på avveckling av tre äldreboenden beslutades av nämnden efter votering. Ärendena var återremitterade till hemvårdsnämnden från kommunfullmäktige, och ska nu åter till fullmäktige för avgörande.

Under de kommande åren kommer flera nya äldreboenden att etableras i Halmstads kommun. De kommer att bredda utbudet i Halmstad, men medför samtidigt ett överskott på särskilda boenden totalt i kommunen. Hemvårdsförvaltningen har därför fått i uppdrag att skapa balans mellan utbud och efterfrågan då det gäller särskilda boenden.

Hemvårdsförvaltningen har föreslagit nämnden att ersätta boenden, som inte lever upp till dagens krav, med nya och moderna boenden för att höja bostadsstandarden för äldre som bor i särskilda boenden. Risken för vitesföreläggande från olika tillsynsmyndigheter finns i dag när det gäller de boende som föreslås läggas ner.

Boende som föreslås avvecklas är Hemgården i Eldsberga, Almgården i Getinge samt Patrikshill i centrum. Bäckagårds korttids- och växelvårdsenhet i Söndrum föreslås flytta till en annan lokal.


Arbetsmiljön på Hemgården

En extern utredning gjord av Previa visar på stora brister i arbetsmiljön på Hemgården. En del av bristerna har varit kända sedan tidigare, men ny fakta gjorde att ett extra ärende initierades på dagens nämnd. För att arbetsmiljön ska vara godkänd måste en del åtgärder vidtas. Förändringarna krävs oavsett fullmäktiges beslut i avvecklingsärendet.


Hög kundnöjdhet inom hemtjänsten

Hemtjänsten i Halmstads kommun rankas i topp av kunderna. Det visar Sveriges kommuner och landstings undersökning Kommunens kvalitet i korthet som presenterades nyligen. Nämnden fick information om resultaten kopplade till hemvårdens verksamhet och när det gäller andelen kunder som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst så hamnar Halmstad i toppskiktet i Sverige. Även kundnöjdheten inom särskilda boende hamnar över riksgenomsnittet.

Ann-Charlott Mankell (M)
Ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269
ann-charlott.mankell@halmstad.se

Åsa Malmber (S)
Ersättare för vice ordförande hemvårdsnämnden
0702-40 54 32

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy