Skip to main content

Beslut om äldreboende på nästa hemvårdsnämnd

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 14:28 CET

Ärendet om avveckling av icke ändamålsenliga äldreboende bordlades vid måndagens sammanträde i hemvårdsnämnden. Frågan kräver ytterligare politisk beredning och tas upp för beslut på nästa ordinarie nämnd den 27 januari.

Ärendena är återremitterade till hemvårdsnämnden från kommunfullmäktige som bland annat ville se en redovisning av förutsättningarna för särskilt boende och trygghetsboende i Getinge och Eldsberga.

Förvaltningens utredningar är klara men den politiska beredningen, som väntades vara klar i början av januari, kräver mer tid. Majoritetens bordläggning innebär att ärendena om avveckling slutligen tas upp av kommunfullmäktige den 29 mars.

Bakgrund
Under de kommande åren kommer flera nya äldreboenden att etableras i Halmstads kommun. De kommer att bredda utbudet i Halmstad, men medför samtidigt ett överskott på särskilda boenden totalt i kommunen.

Hemvårdsförvaltningen har därför fått i uppdrag att skapa balans mellan utbud och efterfrågan då det gäller särskilda boenden, och föreslå en avvecklingsplan samt en äldreboendestrategi.

Hemvårdsförvaltningen har föreslagit nämnden att ersätta boenden, som inte lever upp till dagens krav, med nya och lämpliga boenden för att på så vis höja bostadsstandarden för äldre som bor i särskilda boenden. Risken för vitesföreläggande från olika tillsynsmyndigheter finns i dag när det gäller föreslagna ej ändamålsenliga boenden.

Boende som föreslås avvecklas är Hemgården i Eldsberga, Almgården i Getinge samt Patrikshill i centrum. Bäckagårds korttids- och växelvårdsenhet i Söndrum föreslås flyttas till annan lokal.

För mer information kontakta:

Ann-Charlott Mankell (M) 
Ordförande hemvårdsnämnden 
070-24 58 269
ann-charlott.mankell@halmstad.se

Jan Claesson (S)
Ersättare för vice ordförande hemvårdsnämnden
035-10 76 83
jan.claesson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.