Skip to main content

Budgetförslag från Femklövern: "Stark framtidstro"

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 11:38 CEST

De styrande partierna i Femklövern, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, lägger fram förslaget tillsammans med Arnold Gustafsson (-). Prognoser säger att Halmstads kommun kommer att ha 120 000 invånare om 20 år. Med en åldrande befolkning, fler nyanlända och stor inflyttning av barnfamiljer ställs nya krav kommunens verksamheter.

– Vi lägger fram budgeten med en känsla av stark framtidstro. Halmstad befinner sig i ett utgångsläge som ger oss möjligheter. Vi tillför stora ekonomiska resurser, i en situation där osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen är större än någonsin. Detta ställer samtidigt krav på verksamheterna att ta tillvara på resurserna, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Femklövern vill fortsätta satsningarna på utvecklingsprogrammen där ett antal serviceorter, en stadsdel samt stadskärnan ingår. Även företagsinkubatorn ska utvecklas för att mindre företag ska kunna utveckla idéer. Även kulturinkubatorn Dramalogen som varit ett projekt utvecklas till att bli permanent kommunal verksamhet.

– Det är en spännande tid att få vara politiker i. Halmstad är mitt i en förändring från en stor småstad till en liten storstad och där historiskt stora investeringar nu kommer göras för att fortsatt skapa goda förutsättningar för näringslivet och skolan samt stads- och landsbygdsutveckling, säger kommunrådet Henrik Oretorp (C).

Stora volymökningar och nya former av förskolor

Det är för- och grundskolan, äldreomsorgen och socialnämndens verksamheter som får de största ekonomiska tillskotten de närmaste åren. Det avsätts också pengar till att bygga förskolor och skolor. Planering av flera nya grundskolor pågår, bland annat på Kärleken och Ranagård. 

– Ökningen av antalet elever i grundskolan innebär en möjlighet att bygga flera nya moderna skolor anpassade för morgondagens arbetssätt, säger Tove Bergman (MP), ledamot i verksamhetsberedningen.

När det gäller förskolor vill Femklövern prova ett nytt arbetssätt genom att använda ett parbussar för att bedriva en form av förskoleverksamhet där barnen kommer att få möjlighet att vistas ute hela dagen.

Satsningar för att möta den digitala utvecklingen

Välfärdsteknologi är ett begrepp som används i förslaget och syftar till att ta tillvara på möjligheterna som teknik och digitalisering ger. Teknologi ska vara ett stöd som bidrar till människors trygghet, tillgänglighet, självständighet och delaktighet.

– Vi vill att Halmstad ska ligga i framkant vad gäller välfärdsteknologi. Ytterligare satsningar görs nu för att underlätta vardagen för människor med funktionsvariationer samt för ökad trygghet för våra äldre invånare, säger Anna-Lena Cumtell (KD), ledamot i verksamhetsberedningen.

Ett förändrat klimat

Femklövern avsätter pengar för att klimatsäkra Nissans åmynning. Bland annat innehåller förslaget satsningar på att höja marknivån i hamnen. Utbyggnaden av cykelnätet fortsätter också med fortsatta investeringar de närmaste åren.

– Sedan tidigare har vi initierat arbetet med klimatanpassningar. För att vi nu ska nå resultat måste alla våra verksamheter gemensamt ta ansvar för en minskad klimatpåverkan. Den här budgeten innehåller inte lösningen på klimatutmaningen men det är ett ytterligare steg i rätt riktning och kommer följas av fler, säger Per Carlsson (L), ledamot i verksamhetsberedningen.

Tre politiska inriktningar

Femklövern väljer att samla sin politik under tre övergripande områden som bedöms extra viktiga och som enligt förslaget ska prioriteras och vara vägledande för alla styrelser och nämnders verksamheter. Inriktningarna är utbildning, näringsliv och arbete, socialt hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Inom varje område finns också mätbara mål. Totalt handlar det om 16 mål. 

– Det är ett Planeringsdirektiv med budget som har en optimistisk syn på framtiden trots de svårigheter som finns. Den innebär också en satsning på äldre och barn, säger Arnold Gustafsson (-), ledamot i verksamhetsberedningen.

På Halmstads kommuns webbplats finns även en film där kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) berättar om huvuddragen i förslaget. Där kan du även läsa förslaget i sin helhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.