Skip to main content

Det drar ihop sig till byggstart av Halmstads resecentrums etapp 2

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 08:25 CEST

Just nu intensifieras planeringsarbetet med Halmstads resecentrum etapp 2. I mitten av augusti sätts spaden i marken.

Det är många detaljer som ska planeras inför byggstart för att arbetet ska kunna flyta på under hela perioden.

– Det handlar bland annat om hur vi kan låta trafiken komma förbi bygget på smidigaste sätt, exakt hur gångbrons konstruktion ska se ut, hur el och belysning ska lösas i detalj och hur sänkningen och breddningen av Laholmsvägen ska göras. Det är många delmoment som är beroende av varandra, så planeringen är förstås väldigt viktig, säger Christer Johansson, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen.

Halmstads resecentrum är en av Halmstads kommuns satsningar för att öka kollektivtrafiken. Med etapp 2 skapas bättre förutsättningar för att fler ska kunna åka kollektivt på ett enkelt och smidigt sätt genom att både stadsbussar, regionbussar och tåg samlas på samma plats. Arbetet med etapp 2 beräknas ta ungefär ett år.


Fakta Halmstads resecentrum etapp 2

Syfte: Samla kollektivtrafiken för att göra byten enklare, snabbare och säkrare.

Vad det innebär: Laholmsvägen breddas och sänks för att få plats med hållplatser för stadsbussar. Dessutom byggs en gångbro över Laholmsvägen samt ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och regionbussterminalen.

Byggstart: 15 augusti 2016

Slutfört: Sommar/höst 2017

Påverkan på framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen från Linehed in mot centrum blir busskörfält. Enslövsvägen stängs för all trafik mot Laholmsvägen. Järnvägsövergången vid Fredsgatan är avstängd för biltrafik. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Laholmsvägen, vilket innebär stora risker för köer i rusningstid. Bilister rekommenderas att välja annan väg – eller annat trafikslag – för att underlätta framkomligheten. Samåk, ta cykeln eller åk kollektivt.

www.halmstad.se/resecentrum finns mer information så som översiktskartor, frågor och svar samt tips på hur man kan fortsätta att resa smidigt under byggperioden.


För mer information, kontakta:

Christer Johansson, projektledare teknik- och fritidsförvaltningen

Telefon: 073-818 27 98

E-post: christer.johansson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.