Skip to main content

En ny dygnet-runt förskola planeras

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 13:27 CEST

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag, den 23 augusti, att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett lokal- och funktionsprogram för en dygnet-runt verksamhet. Verksamheten ska ha övernattningsplatser i den planerade nya förskolan vid Bolmensgatan.

I dag finns det en detaljplan antagen som gör det möjligt att bygga en ny förskola på två våningar vid Bolmensgatan. Den nya förskolan kan bestå av fyra till sex avdelningar, beroende på utformning, och barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag att det ska tas fram ett förslag hur en dygnet-runt förskola kan integreras i den nya förskolan. Tidsplanen för när den nya förskolan och dygnet-runt verksamheten kan börja byggas är ännu inte klar.

Den planerade dygnet-runt verksamheten kommer att ersätta den dygnet-runt förskola som finns i dag då deras lokaler inte är verksamhetsanpassade.

Ny fristående förskola
Nämnden beslutade även att ge tillstånd till Förskoleteamet Helianthus AB att öppna en ny fristående förskola, Snödroppen på Snöstorp. Tillståndet gäller 80 platser.

Svar till Skolinspektionen
Barn- och ungdomsnämnden godkände också de svar som ska skickas in till Skolinspektionen efter deras beslut om föreläggande vid vite gällande förskola, grundskola och fritidshem.

Under hösten 2016 granskade Skolinspektionen nio skolor och fem grundsärskolor genom intervjuer med elever, personal och rektorer. Skolinspektionen granskade även verksamheterna på huvudmannanivå. Våren 2017 gjordes ett uppföljningsbesök.

I svaret till Skolinspektionen redovisas flera konkreta åtgärder Halmstads kommun tagit för att bland annat förbättra miljön i förskolan, förändra organiseringen gällande Centrumskolan och så att resurserna till fritidshemmen fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Kontaktpersoner:

Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Epost: tove.bergman@halmstad.se
Telefon: 073-619 39 90

Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Epost: krissi.johansson@halmstad.se
Telefon: 072-72 79 490 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy