Skip to main content

Extra pengar till inredning av skolpaviljonger och höjd VA-taxa - två av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 11 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 11:19 CEST

Extra pengar till inredning av skolpaviljonger

Knappt 3,8 miljoner kronor extra vill ledningsutskottet att barn- och ungdomsnämnden ska få för att kunna köpa in möbler och annat som behövs till de nya paviljongerna på Linehed och vid Stenstorpsskolan.

Slutgiltigt är det kommunfullmäktige som beslutar om nämnden får de extra pengarna och normalt sett brukar inte fullmäktige tilldela nämnder pengar utöver det som har avsatts i budgeten. Men eftersom det inte finns några särskilda pengar avsatta i budgeten för inventarier till paviljongerna så tycker ledningsutskottet att fullmäktige bör göra ett undantag.

Det är i avvaktan på permanenta lösningar i form av nybyggda skolor som barn- och ungdomsnämnden har beslutat att lösa sin lokalbrist genom att hyra in paviljonger. När de nya skolorna är byggda är tanken att möblerna som nu ska köpas in, flyttar med till de nya lokalerna.

Höjd VA-taxa från och med nästa år

Från och med den 1 januari 2017 höjs VA-taxan i Halmstads kommun. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott under tisdagens möte den 11 oktober.

För en normalvilla innebär beslutet en ökad kostnad med 14 kronor i månaden. Anledningen till höjningen är stora kostnader för upprustning och utbyggnad av de kommunala vatten- och avloppssystemen som behöver göras framöver. Trots höjningarna ligger både Halmstad och Laholms vatten- och avloppsavgifter under snittet i Sverige.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Höjda avgifter för sophämtning efter årsskiftet

Vid årsskiftet höjs avgiften för sophämtning av kärl i Halmstads kommun med 1,25 procent. Det beslutade ledningsutskottet under dagens möte. För ett normalhushåll med ett vanligt sopkärl innebär beslutet en ökad kostnad med 29 kr per år.

Ledningsutskottet beslutade också att de fåtal kunder som fortfarande har hämtning av latrinkärl eller använder säck istället för sopkärl ska betala 10 procent mer för sin sophämtning, från och med årsskiftet.

För de 22 hushåll som fortfarande har latrinkärl innebär detta en ökad kostnad med 500 kronor per år. Hämtning av latrinkärl görs vid hus som inte är anslutna till kommunalt avlopp eller har eget avloppssystem. För de 24 hushåll som använder säck innebär det ökning med drygt 41 kronor per år.

Anledningen till att höjningen av avgiften för säck- och latrinhämtning är högre än för dem som har kärl, är bland annat att dessa hushåll ligger utspridda över hela kommunen vilket gör att hämtningen hos dessa hushåll är betydligt dyrare.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Billigare avgifter för bygglov nästa år

Avgiften för bygglovsansökan kommer att bli billigare från och med nästa år. Samtidigt höjs avgiften för förhandsbesked av bygglov. Även timavgiften för hanteringen av bygglov blir något högre. Det beslutade ledningsutskottet under dagens möte.

Den största skillnaden i avgift gäller förhandsbesked som blir uppemot 6000 kronor dyrare. Vad gäller avgiften för bygglovsansökan sänks kostnaden för en normalstor villa med cirka 800 kronor. Timkostnaden för hanteringen av bygglov blir 24 kronor högre och landar på 886 kronor.

Avgiftsändringarna bygger på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Anledningen till att avgifterna justeras är att de ska stämma bättre överrens med byggnadsnämndens kostnader för att handlägga ärendena. Alla avgifter tas ut enligt självkostnadsprincipen, det vill säga byggnadsnämnden tar inte ut mer i avgift än vad själva hantering av ett bygglovsärende kostar. Senast avgifterna justerades var 2012.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy