Skip to main content

​Fastighetsägare inom vattenskyddsområden lite viktigare än alla andra

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2015 13:37 CET

Fastighetsägare i vattenskyddsområden är lite viktigare än alla andra. Det är budskapet i en kampanj som uppmärksammar vikten av att skydda vårt dricksvatten för framtida generationer. Samtidigt avkunnades i går domar som ger miljökontoren i Sverige rätt att begränsa användning av bekämpningsmedel och gödselhantering inom vattenskyddsområden.

Den 22 mars är det Världsvattendagen, en officiell FN-dag för att uppmärksamma vattnets betydelse i världen. I år är temat ”Vatten och hållbar utveckling” och därför riktar sig Laholmsbuktens VA tillsammans med miljökontoren i Laholm och Halmstad till människor som har koppling till våra vattenskyddsområden.

Skydd för grundvatten

Vårt grundvatten som används till dricksvatten finns under mark och hämtas upp i så kallade borror på ett antal ställen runt om i Halmstad och Laholm. Runt de viktiga täkterna så inrättas skyddsområde där lite striktare regler gäller, allt för att skydda grundvattnet som ska förse oss och kommande generationer med dricksvatten. Det finns 3 600 unika fastighetsägare inom våra 19 vattenskyddsområden i de båda kommunerna.

– En del vet inte om att de äger en fastighet inom ett vattenskyddsområde. Vi vill göra alla uppmärksamma på det och ge enkla tips om hur de kan bidra till att skydda miljön, säger Henrik Kellgren, avdelningschef på Laholmsbuktens VA.

Bekämpningsmedel kan skada grundvattnet

En del bekämpningsmedel som används i jordbruket riskerar att skada grundvattnet. För lantbrukare som är verksamma inom ett vattenskyddsområde krävs tillstånd för att använda bekämpningsmedel.

Mark- och miljödomstolen avkunnande i går ett antal domar som gav miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad rätt i de begränsningar av bekämpningsmedel och gödselhantering inom vattenskyddsområden som nämnden tidigare har beslutat.

– Domarna innebär bland annat att miljökontoren i Sverige har rätt att begära att lantbrukare gör simuleringskörningar innan de lämnar in ansökan om tillstånd för att använda bekämpningsmedel. Simuleringarna ger ett mycket bra underlag för att vi ska kunna avgöra vilka bekämpningsmedel som är lämpliga att använda i vattenskyddsområden, säger Rune Liljenberg, avdelningschef, miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad.

För enskilda lantbrukare inom vattenskyddsområden i Halmstad kan domen, och det utökade skyddet av dricksvatten i kommunen, innebära att en omställning av verksamheten måste göras.

– En del lantbrukare kommer kanske inte att kunna odla precis som de har gjort tidigare, men marken kan användas fullt ut för jordbruksändamål. Grödor som kräver intensiv användning av bekämpningsmedel kan få bytas ut mot andra som inte kräver lika mycket bekämpningsmedel, säger Rune Liljenberg.

Vykort skickas ut

I samband med Världsvattendagen skickas vykort till alla fastigheter med budskapet att ägarna är viktiga. Det man gör på sin mark gör skillnad för miljön.

I utskicket finns också tips som är bra för alla att följa, men extra viktigt för alla i vattenskyddsområden.

  • Använd inte bekämpningsmedel i din trädgård, på grusgångar och andra hårdgjorda ytor
  • Tvätta bilen på en biltvätt, inte på tomten eller på gatan
  • Använd inte salt för halkbekämpning på uppfarter eller vägar
  • Använd inte större mängder än vad som rekommenderas när du gödslar din gräsmatta eller ditt trädgårdsland
  • Var noga med hur du förvarar material som kan ha miljöpåverkan, exempelvis kemikalier, oljor, handelsgödsel eller träskyddsbehandlat virke

För mer information, kontakta:

Henrik Kellgren, avdelningschef på Laholmsbuktens VA, 072-246 09 17

Rune Liljenberg, avdelningschef miljö- och hälsoskyddskontoret, Halmstads kommun, 
070-271 09 99 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.