Skip to main content

Flexiblare avlösning – en viktig slutsats efter invånardialog om framtidens anhörigstöd

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 17:26 CET

Hur ska framtidens stöd till anhörigvårdare vara? Det var frågan när hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen bjöd in till invånardialog om framtidens anhörigstöd den 21 november förra året. Den enskilt viktigaste frågan för de anhöriga är möjligheten till en flexiblare avlösning.

Anhörigvårdare är en engagerad och viktig grupp, som gärna vill vara med och påverka sin situation. Vid en invånardialog i slutet av november deltog omkring 50 privatpersoner för att diskutera framtidens anhörigstöd. Från Halmstads kommun deltog tjänstemän och förtroendevalda.

Invånardialogen genomfördes i caféform, vilket innebär att deltagarna diskuterade i mindre grupper tillsammans med en samtalsledare. Som stöd för diskussionerna hade deltagara några nyckelord att luta sig mot: gemenskap, information, kunskap, samtalsstöd, avlastning, ekonomi, trygghet, mötesplatser, friskvård och anhöriggrupper.

Deltagandet var mycket aktivt och engagerat. På det stora hela är deltagarna nöjda med det stöd som finns idag men har också många tankar om hur verksamheten kan utvecklas.

Ett samtalsämne som förekom flitigt i alla grupper, var avlastning. Stöd och avlastning är viktiga faktorer som avgör om anhöriga orkar vardagen. Deltagarna efterfrågar även ett webbaserat anhörigstöd, men är väldigt noga med att det inte får ersätta den mänskliga kontakten. Möjligheten att få träffa andra personer i samma situation upplevs som värdefullt.

Gruppen talade också om viljan att kunna styra och planera efter egna önskemål. Flexibilitet är något som ofta kom på tal och det finns en önskan om individuella lösningar, främst när det gäller avlösning.

På onsdagen informerades hemvårdsnämnden om rapporten och socialnämnden fick informationen innan jul.


Under invånardialogen identifierades några konkreta punkter som Halmstads kommun kan arbeta vidare med:

  • Behåll det stöd som finns idag, eftersom det upplevs som bra av deltagarna. För att utveckla: utred möjligheterna till en flexiblare avlösning.
  • Kommunen missar en yngre målgrupp som i mindre omfattning söker sig till kommunens organiserade aktiviteter. Ett förslag är att komplettera med ett webbaserat stöd.
  • Ta fram tydligare information samt fakta och gör det så enkelt som möjligt för anhöriga att få fram rätt information och söka rätt stöd.
  • Vidareutveckla samverkan mellan olika huvudmän. Anhöriga upplever det svårt när flera parter ska samverka.
  • Fortsätt att samverka med anhörigföreningar eftersom många anhöriga upplever dem som ett stort stöd.


För mer information:

Sara Libera, enhetschef på hemvårdsförvaltningen och ansvarig för invånardialogen om framtidens anhörigstöd
0722-23 52 96

Anna Francke-Wiking, utvecklingschef, socialförvaltningen
035-13 86 12

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy