Skip to main content

Fördelningen av föreningsbidrag ska bli tydligare

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 17:00 CET

Kraven på föreningarna för att ta del av lokalbidragen ska bli tydligare och striktare. Detta för att säkerställa att de utdelade medlen går till barn- och ungdomsverksamhet.

Fördelningen av föreningsbidrag, och framför allt lokalbidragen har ökat i kostnad de senaste åren. Lokalbidragen går till föreningar som hyr lokaler som klubblokal, förråd eller aktivitetsytor. På grund av dessa ökade kostnader har teknik- och fritidsförvaltningen gjort en översyn i vilken man bland annat genomfört ett tiotal föreningsbesök för att se vad lokalbidragen används till.

Slutsatsen från föreningsbesöken är att det finns lokaler som inte används till barn- och ungdomsverksamhet samt att det finns förråd som upptas av saker som inte har avgörande betydelse för verksamheten.

Därför har teknik- och fritidsnämnden nu beslutat att lokalbidragets regler från och med 2017 blir tydligare och striktare genom högre krav på underlag vid föreningarnas ansökan, detta för att säkerställa att medlen går till barn- och ungdomsverksamhet.

Några av de regler som tillkommer är: Föreningar som äger egen lokal specificerar lokalens totala driftkostnad och hyresintäkter. Föreningen ska också mer specifikt beskriva den verksamhet som bedrivs i de lokaler som ansökan gäller.

Teknik- och fritidsförvaltningen ska också vara tydligare i vilka lokaler som är berättigade att söka bidrag för. Lokaler som inte är bidragsberättigade är lagrings- eller förvaringsförråd som inte nyttjas för barn- och ungdomsverksamhetens ordinarie aktiviteter.

Kontakt:
Sofia Persson
Föreningsutvecklare teknik- och fritidsförvaltningen
Telefon: 035-13 97 72
sofia.persson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy