Skip to main content

Företagare får inte bedriva lackeringsverksamhet i bostaden

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 18:00 CEST

En företagare förbjuds att bedriva yrkesmässig målnings- och lackeringsverksamhet i sin bostad på Snöstorp, om han inte installerar rening som helt tar bort lukt av färg och lösningsmedel. Det beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden vid dagens sammanträde.

– Tyvärr måste vi konstatera att de åtgärder som företagaren tidigare har gjort för att motverka att lukt sprids till grannarna inte är tillräckliga, säger ordförande Lars Püss (M).

Klagomål mot företagaren har kommit in till kommunen under flera år från grannar i bostadsområdet. 2011 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att företagaren skulle vidta åtgärder mot att lukt och buller från verksamheten spreds i området.

Företagaren installerade då bland annat ljuddämpande åtgärder, höjde ventilationsutloppet och övergick till att använda i huvudsak vattenburen lack.

Efter att nya klagomål inkommit till kommunen om buller och lukt från verksamheten i februari i år, beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att inte vidta ytterligare åtgärder. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som återförvisade ärendet för ny handläggning i den del som gäller lukt.

– Nämndens bedömning är att lukten är en olägenhet för människors hälsa genom den otrivsel den skapar. Verksamheten är inte anmälningspliktig. Men om lokaliseringen hade prövats på förhand av miljö- och hälsoskyddsnämnden hade den sannolikt inte godkänts, då verksamheten ligger mitt i ett bostadsområde, säger Peter Nofors (S), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden ändrar blankettnamn efter skrivelse från Wapnö

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att ändra rubriken på blanketten ”anmälan miljöfarlig verksamhet”. Lennart E. Bengtsson, vd på Wapnö AB, har i ett brev till nämnden lämnat synpunkter på blankettens rubriksättning. Rubriken utgår ifrån att företag vill bidra till miljöfarligt verksamhet, och känns svår fylla i när man vill starta verksamheter som i förlängningen ska vara till nytta för miljön, menar Lennart E. Bengtsson. Om begreppet ”miljöfarlig verksamhet” togs bort skulle det skapa mer optimism hos företagare som vill anmäla nya verksamheter, skriver han.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller med och beslutade att uppdra åt miljö- och hälsoskyddskontoret att ändra rubriken på blanketten.

För mer information kontakta:

Lars Püss (M), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden,
072-208 56 54, lars.puess@halmstad.se.

Peter Nofors (S), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden,
010-486 76 97, peter.nofors@halmstad.se


Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy