Skip to main content

Fortsatt gratis inträde till simstadion Brottet under 2020

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 18:18 CET

Det blir inte någon entréavgift till Simstadion Brottet sommaren 2020, näringsidkare får anstånd med betalning för markupplåtelser och riktlinjerna för så kallade mobila gupp uppdateras. Det beslutade teknik- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Teknik- och fritidsförvaltningen hade föreslagit teknik- och fritidsnämnden att införa en entréavgift till Simstadion Brottet från och med sommaren 2020, medan Furulundsbadet och Getingebadet skulle behållas avgiftsfria. Intäkterna från entréavgifterna förväntades bland annat finansiera en ökad bemanning på Simstadion Brottet.

Vid måndagens sammanträde beslutade teknik- och fritidsnämnden att inte införa någon entréavgift, men politikerna var inte eniga. Ordförande Håkan Björklund (C) yrkade på avslag till förvaltningens förslag, medan moderaterna yrkade på bifall. Lars Björk (SD) yrkade också på bifall förutsatt att partiets förslag om en justering av entréavgiften skulle gå igenom. Socialdemokraterna, kristdemokraterna och miljöpartiet ställde sig bakom ordförandens yrkande på avslag.

Efter votering stod det klart att nämnden avslagit förvaltningens förslag. Moderaterna och sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Det är viktigt att barnfamiljer inte känner sig exkluderade från Brottet på grund av en avgift. Det är ett enkelt nöje att kunna ta med sin familj till anläggningen och den möjligheten vill jag bevara, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

– Vi i socialdemokraterna är väldigt glada över att centerpartiet yrkade på avslag, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Anstånd med betalning för markupplåtelser, uteserveringar kan öppna tidigare och butiksexponering behöver inget tillstånd

Den rådande situationen med coronaepidemin i Sverige innebär stora påfrestningar för näringsidkare som är verksamma i branscher som har behov av markupplåtelser. En markupplåtelse innebär att du kan hyra mark utomhus tillfälligt för till exempel uteserveringar, marknader och evenemang.

För att underlätta för näringslivet och de lokala företagen beslutade teknik- och fritidsnämnden att ge anstånd i sex månader för betalning av fakturor för markupplåtelser. För fakturor som redan har skickats ut kan anstånd efter ansökan medges i sex månader.

Som ordförande i teknik- och fritidsnämnden har Håkan Björklund även tagit två ordförandebeslut som också har med den rådande situationen att göra:

  • Vanligtvis sträcker sig uteserveringssäsongen mellan tidsperioden 1 april till 15 januari nästkommande år, men ett ordförandebeslut om dispens innebär att uteserveringar är godkända sedan 18 mars i år.
  • Under 2020 behövs inga tillstånd från kommunen för butiksexponering med placering i direkt anslutning till fasad. Det gäller till exempel skyltbord, varuställ och liknande.

Uppdaterade riktlinjer för mobila gupp

Teknik- och fritidsnämnden beslutade även att uppdatera befintliga riktlinjer för så kallade mobila gupp, farthinder. Ansökningarna för att få sätta upp hastighetsdämpande åtgärder i form av mobila gupp har ökat, men samtligt skiljer sig kvaliteten och priset för olika former av gupp sig åt. De senaste åren har teknik- och fritidsförvaltningen fått in flera klagomål på hur guppen är utformade, var de är placerade och så vidare. Förvaltningen har därför tagit fram uppdaterade riktlinjer där det tydligt framgår hur guppen ska utformas och var de ska placeras.

De uppdaterade riktlinjerna börjar gälla från och med den 15 april 2020. Beslutet innebär att några sökande kommer att få avslag på mobila gupp som tidigare har varit godkända. Dessa sökande får köpa nya mobila gupp om de vill ansöka enligt de uppdaterade riktlinjerna.

– Vi vill fortsätta att erbjuda medborgarna mobila gupp för att öka trafiksäkerheten och tryggheten på gator som ägs av kommunen och vägföreningarna men vi måste ha regler för hur de ska se ut och utformas, säger Håkan Björklund (C).

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Björklund (C), teknik- och fritidsnämndens ordförande, tel. 073- 400 99 29, mejl: hakan.bjorklund@halmstad.se

Micael Nilsson (S), teknik- och fritidsnämndens vice ordförande, tel. 035- 18 01 64, mejl: micael.nilsson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.