Skip to main content

Fortsatt utbyggnad av Ranagårdsområdet - ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet 16 september

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 12:28 CEST

Tomtpriser, samråd om planer kring Söderpiren och forsatt utbyggnad av Ranagårdsområdet. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Samråd om detaljplan för äldreboendet Almgården

Detaljplanen för fastigheten där äldreboendet Almgården ligger idag, ska nu ut på samråd. Det beslutade utskottet på sitt möte idag. Under samrådet ges allmänhet, myndigheter och andra intressenter möjlighet att tycka till om planerna för om- och tillbyggnad av äldreboendet.

Det är den modernisering och tillbyggnad som ägaren till fastigheten vill göra som kräver en detaljplaneändring. Detaljplanen var ute på samråd redan i januari i år, men eftersom nya uppgifter har tillkommit om ombyggnationen behöver arbetet med planen delvis göras om och därför ges nu ytterligare en möjlighet att tycka till om förändringarna.

Tyck till om laxrökeri och restaurang på Söderpiren

Nu finns chans att tycka till om planer på ett permanent café och en ett rökeri med restaurang på Söderpiren vid Västra stranden. Planen ska ut på samråd efter beslut från utskottet idag.

Idag har ägaren till verksamheten på Söderpiren endast tillfälligt bygglov. För att verksamheten ska kunna få permanent bygglov krävs en ändring i detaljplanen. Förutom restaurang och café planeras också för en cykelparkering inom planområdet.

Fortsatt utbyggnad av Ranagårdsområdet kan bli verklighet

Nu fortsätter arbetet med bostäder och verksamheter i Ranagårdsområdet. Detta efter att utskottet idag beslutade att en detaljplan för etapp två av utbyggnaden ska påbörjas.

Utbyggnaden av Ranagårdsområdets första etapp Albinsro pågår för fullt och är i stora delar redan klar. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram ska utbyggnaden av nästa etapp påbörjas under perioden 2016-2020. Pengar för att bygga såväl gruppbostad som äldreboende i området finns i kommunens budget. Även en ny förskola och skola finns i planerna. Detaljplanen för området beräknas kunna vara klar under 2016.

– För att säkerställa vår framtida bostadsförsörjning är det mycket positivt att vi redan nu startar upp arbetet med etapp 2 av Ranagårdsområdet, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

Pris för nya tomter bestämt

1 750 000 kronor kommer den få betala som vill köpa en av de tio nya småhustomterna i Frösakull. I Getinge blir priset för de nyligen detaljplanelagda tomterna 250-375 000 kronor och i Kvibille 425 000 kronor. Det beslutade utskottet idag.

Priserna sätts utifrån områdets läge, efterfrågan och storlek på tomten. De aktuella tomterna varierar mellan 900 – 700 kvadratmeter beroende på område. Tomterna kommer att fördelas via kommunens tomtkö.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80


Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy