Skip to main content

Fortsatt utveckling av Lilla torg – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 26 februari

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 18:00 CET

Ny utformning av Lilla torg och nya skolor i Ranagård och Fyllinge - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Fortsatt utveckling av Lilla torg
Under tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att avbryta planarbetet för detaljplan Lilla torg där man prövat uppförandet av en ny servicebyggnad. Planarbetet avbryts då bedömningen är att torgets funktion kommer att förändras och allmän mark privatiseras, vilket försvårar allmänhetens användning av platsen.

Beslutet innebär att Lilla torg förblir ett torg och planlagt som allmän plats. Samtidigt överlämnar samhällsbyggnadskontoret projekt med budget till teknik- och fritidsnämnden för att ta fram en ny utformning av torget. 

 – Jag vill stärka city som mötesplats. Lilla torg är en historiskt viktig plats för Halmstad, nu ska vi åter göra det till en levande plats för människor istället för en parkeringsplats för bilar, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

I linje med den fortsatta utvecklingen av Lilla torg antogs under tisdagens möte detaljplanen Karl XI 7. Det innebär att de nuvarande parkeringsplatserna intill Lilla torg kommer att bebyggas med en u-formad byggnad i upptill fem våningar. Den nya byggnaden ska innehålla en kombination av centrumverksamheter, kontor, bostäder samt en offentlig toalett.

Nya skolor planeras i Ranagård och Fyllinge
Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny F-9-skola i det nya bostadsområdet Ranagård. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag.

Skolan ska ha plats för 750 elever, samt särskola och idrottshall. I förstudien ingår också att utreda hur skolan kan fungera som en mötesplats för unga med möjlighet för exempelvis musikproduktion och kombinerat skol- och folkbibliotek.

Beslutet innebär att kommunen prioriterar investeringar i skolor som ger ökad elevkapacitet i verksamhetsområdet. Det innebär i sin tur att investeringar i om- och tillbyggnader av befintliga skolor i området; Bäckagårdsskolan, Jutarumsskolan och Frösakullsskolan, inte kommer att prioriteras då dessa investeringar inte skulle medföra att skolorna får plats för fler elever.

Ny F-3-skola i Fyllinge utreds
Bygget av en ny skola för årskurs F-3 i Fyllinge ska utredas. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Den tänkta placeringen för skolan är på platsen där Dungens fritids samt förskolepaviljonger i dag ligger och omfattar två fastigheter. En detaljplaneändring på en av fastigheterna ska genomföras för att skolverksamhet ska bli möjlig.

Den nya skolan i Fyllinge ska ha plats för 300 elever, vilket möjliggör att nuvarande Fyllingeskolan görs om till en skola för åk 4-9 istället för åk F-9. Det ligger i linje med det inriktningsbeslut om skolorganisation för Andersberg, Fyllinge och Snöstorp som tidigare fattats av barn- och ungdomsnämnden. Arbetet med att hitta ytterligare en lämplig tomt för skolverksamhet i området pågår.

– Både i öst och i väst fortsätter vi med skolbyggnationer. Vi bygger för framtiden och för att ersätta paviljonger. Vi ger uppdrag att skapa moderna skolor med bredd i sin användning, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.