Skip to main content

​Framtidens boende i Halmstads kommun – hur och var vill du bo som senior?

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 21:52 CET

Invånardialog med fokus på långsiktighet ska hjälpa hemvårdsnämnden att planera framtidens boende för seniorer. Syftet är att få en bild av hur och var invånarna i Halmstad kommun vill bo som seniorer år 2035. Invånardialoger är planerade till våren, och är en fortsättning på det arbete som startade på seniormässan i höstas.

I dag fick politikerna i hemvårdsnämnden information om hur invånardialoger om framtidens boende för seniorer ska genomföras. Fokus ligger på långsiktighet, och att invånarna bjuds in i processen tidigt, så att deras tankar och idéer kan fångas upp innan några förslag tagits fram.

Som format för invånardialogen föreslås dialogkafé, ett format som ger deltagarna gott om utrymme att få komma till tals och diskutera frågorna.

– Vi vill lyssna av kommuninvånarna och ta tillvara på deras tankar om framtida boende, för att på så sätt kunna planera långsiktigt. Synpunkter från människor med olika bakgrund är värdefull information som bidrar till ett bättre resultat samt fler nöjda kunder, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

– Det är väldigt positivt att vi påbörjar dialogerna tidigt, så att invånarnas åsikter fångas upp och finns med i beslutsunderlaget, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Resultatet av de första invånardialogerna ska vara sammanställda och återkopplade till deltagarna före sommaren.


Fler händer i äldreomsorgen
– så vill hemvårdsnämnden använda stimulansmedel från regeringen

Riksdagen förväntas i dagarna bevilja stimulansmedel för en ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2016. Förutsatt att riksdagen fattar beslut, fastställde hemvårdsnämnden idag att ungefär två tredjedelar av medlen, ska fördelas till att öka bemanningen i särskilda boenden, inklusive korttidsboende. Resten av stimulansmedlen ska gå till förstärkt rehabilitering, vårdhund och ”guldkant” till personer med hemtjänst.


För mer information kontakta:

Ann-Charlott Mankell (M)
Ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269
ann-charlott.mankell@halmstad.se

Rose Marie Henriksson (S)
Vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307
Rose-marie.henriksson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy