Skip to main content

Hälsofrämjande satsning för äldre på försök

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 16:03 CET

På onsdagen beslutade hemvårdsnämnden att inleda ett försök med gratis träning för äldre. Syftet är att främja en aktiv livsstil för personer över 79 år för att på så sätt höja livskvaliteten högre upp i åldrarna. Nämnden beslutade även att erbjuda personalen gratis mässlingsvaccin.

När andelen äldre i samhället ökar, så ökar också behovet av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Rekreation, socialt stöd och fysisk motion är grundläggande för äldres hälsa.

- Vi ser ett behov av nya sociala arenor för att motverka isolering och ensamhet. Genom det här försöket vill vi försöka hitta formerna för bibehållen hälsa längre upp i åldrarna, säger hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell (M).

I projektet kommer ett antal frivilliga Halmstadbor över 79 år få möjligheten att under tio veckor träna två pass i veckan. De kommer att erbjudas olika fysiska aktiviteter som anpassas efter grupperna och fika efter passet för att främja den sociala kontakten. De kommer också att få lära sig mer om kost, hälsa och träning för äldre vid två föreläsningstillfällen.

Efter de tio veckorna med gruppträning erbjuds ett rabatterat träningskort för ett år.

- Kan vi senarelägga behovet av insatser genom en hälsofrämjande satsning och samtidigt få ökat välbefinnande för våra äldre så är alla vinnare, säger ledamot Åsa Malmberg (S).

Nämnden avsätter 500 000 kronor för försöket. Nu ska en upphandling göras och därefter blir det klart exakt hur många som får möjlighet att delta i projektet. Inom kort kommer dock intresserade att kunna anmäla sitt intresse för att vara med. Försöket ska sedan utvärderas och resultatet ska redovisas för nämnden nästa år.

Liknande satsningar har gjorts i andra kommuner, bland annat Hörby. Där visar utvärderingarna på ett positivt samhällsekonomiskt resultat som senarelägger efterfrågan på vårdinsatser.

Vaccin mot mässling

Hemvårdsnämnden beslutade även att erbjuda förvaltningens personal kostnadsfritt vaccin mot mässling. Efter den senaste tidens larm om mässlingsutbrott inom vården, så erbjuds vaccination i förebyggande syfte.

För mer information:

Ann-Charlott Mankell, 0702-45 82 69
Åsa Malmberg, 0702-40 54 32

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.