Skip to main content

Halmstads kommuns pris för Bästa examensarbete 2016

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 07:31 CEST

Petra fick priset för Bästa examensarbete delades ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 25 oktober.

Halmstads kommuns pris för bästa examensarbete 2016 går till Petra Sörman författare av ”Klimatanpassningsplan och kostnads-nettoanalys för Tullkammarkajen och söder - Inriktning högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. ” Ett ämne som är högaktuellt och med utmaningar som kräver anpassningar och insatser av Halmstads kommun.

Årets pristagare är Petra Sörman och arbetet är en del av hennes kandidatexamen i Miljöstrategi på Högskolan i Halmstad. Arbetet belyser klimatfrågorna som hamnar högt på agendan, både internationellt och nationellt. För Halmstad som en kustnära kommun och stad är frågan högaktuell. Kommunen behöver anpassas inför de utmaningar som klimatförändringarna kan komma att innebära. Konsekvenserna och samhällskostnaderna kan bli omfattande om insatser inte görs.

– Petra har med stort engagemang, nyfikenhet och vilja skrivit ett mycket omfattande examensarbete på kandidatnivå. Hon har drivit sitt arbete självständigt i samverkan med kommunen men också tagit hjälp av ledande experter inom området från flera olika konsultfirmor, säger Ellinor Waldemarson som är kommunens ekolog och den som nominerade arbetet. Under arbetets gång har de frågor som Petra ställt skapat intressanta diskussioner och belyst viktiga frågor för Halmstads kommuns omställningsarbete och anpassningen till ett förändrat klimat.

– Det är självklart jättekul att arbetet uppmärksammas, säger årets pristagare. Att påbörja arbetet med att klimatanpassa Halmstad är viktigt och jag hoppas att uppmärksamheten kring detta stipendium bidrar till en diskussion kring risker och möjligheter med klimatförändringar och att våra beslutsfattare tar frågan på allvar.

I framtiden hoppas jag få fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor i exploateringsprojekt och bidra med att göra vårt samhälle mer robust mot klimatförändringar. Vi behöver få in frågan om klimatanpassning i varje exploateringsprojekt, att den diskuteras i tidigt stadium och följer projektet från början till slut i samtliga led, säger Petra Sörman, som nu arbetar som miljö- och hållbarhetskonsult på WSP i Halmstad.

Juryns motivering

Detta examensarbete tar upp ett högaktuellt område. Halmstad har stora utmaningar framför sig i och med sitt utsatt läge inför kommande klimatförändringar med beräknade högre medeltemperaturer och stigande havsnivåer.

Kommunen vill samtidigt utveckla delar av centralorten för att skapa en attraktiv stad. Dessa områden på söder och på Tullkammarkajen är därför intressanta att studera för att skapa en hållbar stadskärna.

Författarens engagemang i ämnet gör sig tydligt genom hela arbetet. Studien bidrar med analyser av olika insatser för klimatanpassning av redan bebyggda områden på söder.

Den ger även värdefull kunskap om olika kostnadseffektiva åtgärdsförlag för kommande bebyggelse på Tullkammarkajen. Arbetet är gediget med relevant teori, intressanta resonemang och kostnadsberäkningar som ger kommunen många alternativa lösningar att titta vidare på.

Priset för Bästa examensarbete delas ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 25 oktober.

Totalt nominerades fyra arbeten för årets pris– alla inom aktuella och intressanta områden.

Syfte - ökad samverkan mellan studenter och kommun

Syftet med priset är att stimulera till ökad samverkan mellan studenter och kommun. De nominerade examensarbetena bedöms utifrån ett antal kriterier och det juryn anser ha tillfört störst värde för kommunens verksamhet belönas med 10 000 kronor. Svar på frågor om vilka som får söka, vilka som sitter i juryn, de kriterier som bedöms med mera finner du på kommunens webbsida om syftet och formerna kring priset.


Kontaktpersoner: 

Ann-Charlott Mankell, ordförande personalutskottet och juryrepresentant
Telefon: 070 - 24 58 269,   E-post: ann-charlott.mankell@halmstad.se

Petra Sörman, pristagare
Telefon: 070-352 83 03, E-post: petrasorman12@gmail.com

Ellinor Waldemarson, kommunekolog och den som nominerade bidraget, Telefon: 072-58 76 963,  E-post: ellinor.waldemarson@halmstad.se

Om syfte och bakgrund till priset Bästa examensarbete: Ewa Gylling-Peters, HR-strateg

Telefon: 070-299 47 25, E-post: ewa.gylling-peters@halmstad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.