Skip to main content

​Halmstads kulturella och kreativa sektor är kartlagd

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:43 CET

Kulturförvaltningen har gjort en kartläggning av hur den kulturella och kreativa sektorn ser ut i kommunen. Där framgår det att Halmstads kommun har gott om aktörer som verkar inom sektorn, både till antalet och geografiskt sett i kommunen.


– I Europa pratar man mycket om den kulturella och kreativa sektorns betydelse för en stads utveckling och attraktivitet. Det är ett växande område. Vi blev nyfikna på hur det ser ut i Halmstads kommun och hur vi kan skapa förutsättningar för de aktörer som finns här, berättar kulturchef Kristina Blomquist.


I kartläggningen har man tagit med stora och små företag, men också det fria kulturlivet och aktörer vars kreativa verksamhet inte direkt bidrar till ekonomisk tillväxt utan snarare till social tillväxt såsom ett inkluderande samhälle, kulturell mångfald och individers fysiska och psykiska välmående. Detta är unikt och har inte gjorts i andra kartläggningar, därför finns det inte heller någon möjlighet att jämföra med andra kommuner.


Många verksamheter med stor bredd

Totalt har 1742 verksamheter, indelade på 16 branscher, med 79 delbranscher, kartlagts. Branscherna har en stor variation, till exempel ingår restauranger, scenkonst, foto, IT, utbildning, hantverk, litteratur och arkitektur. Gemensam för dem är att alla utgår ifrån en kulturell och kreativ kärna.


– Jag blev själv förvånad över att det finns så många verksamheter inom det här området, säger Kristina Blomquist. Och att de finns utspridda i hela kommunen. Här finns en grogrund för kreativitet som är spännande!


Kartläggningen syftar först och främst till att lyfta fram sektorns lokala förutsättningar och ge en övergripande bild som politiker och tjänstemän kan jobba vidare utifrån. Det är en första insats för att ta tillvara på den kulturella och kreativa kompetensen som finns i kommunen.


– Kartläggningen visar klart på den latenta kraft som finns i Halmstads kulturliv, säger Sven Palmkvist, ordförande i kulturnämnden. Ett ökat kulturellt medvetande hos människor bidrar starkt till en mjukare samhällsutveckling, varvid då även förutsättningar för en god integrationsprocess skapas.


Kartläggningen bifogas i sin helhet under relaterat material.


Kontaktpersoner

Alfiero Zanotto

Har gjort kartläggningen

Tel: 0729-87 14 98
Alfiero.Zanotto@regionhalland.se


Kristina Blomquist

Förvaltningschef kulturförvaltningen

Tel: 070-274 17 21, 035-13 71 75

kristina.blomquist@halmstad.se


Sven Palmkvist (M)
Tel: 070 - 52 51 940sven.palmkvist@halmstad.se


Stefan Hansson (S)
Tel: 070 - 21 89 480
E-post: stefan.hansson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy