Skip to main content

Halmstadsbornas tankar om förslaget till framtidens skola

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 12:16 CEST

Nu är sammanställningen av de 447 inkomna synpunkterna kring skolans framtida organisation klar och materialet presenterades för barn- och ungdomsnämnden på sammanträdet den 26 augusti. Halmstadsbornas synpunkter kommer att vägas in då nämndens tar beslut om och ger nya uppdrag till förvaltningen kring förslaget om framtidens skola i Halmstad.

Under perioden 26 mars till den 15 maj i år fick invånarna tycka till om det förslag till ny skolorganisation som förvaltningen presenterat för barn- och ungdomsnämnden. 447 olika synpunkter kom in och har sammanställts i en rapport som presenterades för nämnden under sammanträdet den 26 augusti 2015.

- Det är första gången vi mer systematiskt samlat in synpunkter från berörda i ett så här tidigt skede. Jag tycker att det är glädjande att så många använt möjligheten att uttrycka sina tankar om morgondagens skolor, säger Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Att 447 lämnade synpunkter är positivt. Synpunkterna utgör en del av det underlag vi nu arbetar vidare med, där samtidigt aspekter som skollag, likvärdighet samt elevernas och personalens arbetsmiljö ska vägas in. När en helhet ska formas är det för totalt 9000 barns bästa som nämnden ska verka, säger Krissi Johansson, (S), vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden.

Rapporten i korthet
Majoriteten av synpunkterna ger uttryck för att små skolor ska bevaras. De små skolorna förknippas med en känsla av trygghet för barn och föräldrar. Skolans geografiska närhet till hemmet upplevs som viktig. Många beskriver ett behov av förbättrad fysisk inne- och utemiljö på den lokala skolan. Överlag är de inkomna synpunkterna negativa till förändring med undantag för renovering och nybyggnation av lokaler.

Barn- och ungdomsnämnden kommer att väga in Halmstadsbornas synpunkter som en parameter vid beslut och nya uppdrag kring framtidens skola i Halmstad.

Nämndsmöten den 26-27 augusti
Under onsdagen den 26 augusti samt torsdagen den 27e augusti sammanträder barn- och ungdomsnämnden hela dagarna. Om du som representant för media vill ha en intervju/kommentar till samråden om framtidens skolorganisation vänligen sms´a, tala in ett meddelande eller mejla nedanstående kontaktpersoner så kontaktar de dig så fort de har möjlighet.

Kontakt: Tove Bergman, ordförande för Barn- och ungdomsnämnden, Tfn: 073-619 39 90 tove.bergman@halmstad.se

Krissi Johansson, vice ordförande för Barn- och ungdomsnämnden, tfn: 072-7279490, krissi.johansson@halmstad.se

Sammanställningen i sin helhet finns att hämta här på Halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.