Skip to main content

Internkommunikation och chefsmotivation ämnen för Årets bästa examensarbeten

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 16:38 CEST

Två uppsatser delar på kommunens årliga pris för bästa examensarbete. Kommunen gratulerar författarna till ”Vad motiveras chefer av inom kommunal sektor?” och ”Informationsspridning och tjänstekvalitet”, samtliga fyra pristagare från Högskolan i Halmstad. 

– Det här är ett sätt för kommunen att ha ett värdefullt utbyte och samarbete med studenter. Alla parter vinner dessutom på det. Studenterna får erfarenhet och insyn i kommunens arbete och vi får värdefull kunskap och förhoppningsvis framtida medarbetare, säger Ann-Charlotte Westlund, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, Halmstads kommun.

Arbeten med stort värde för kommunen

Varje år delar kommunen ut utmärkelsen Årets bästa examensarbete till en uppsats som skrivits i samverkan med kommunen. I år var det dock två mycket starka uppsatser som får dela på priset på 10 000 kronor. De övriga kriterierna för att få utmärkelsen handlar om uppsatsens nyhetsvärde, utvecklingsfokus, helhetssyn och tillämpbarhet.

Lärdomar om kommunikation mellan politiker och tjänstemän

I ”Informationsspridning och tjänstekvalitet” uppmärksammar Malin Rasku och Hilea Soltun, studenter från det ekonomiska programmet vid Högskolan i Halmstad, kommunikationen mellan beslutande politiker och verkställande tjänstemän. Då denna inte fungerar på ett tillfredställande sätt finns det risk att kvaliteten på de tjänster som kommunerna tillhandahåller försämras.

I juryns motivering poängterar man att uppsatsens jämförelser med andra kommuner gör att Halmstad kan dra värdefulla lärdomar och erfarenheter från dessa organisationer. Studien bidrar även till kunskap som kan underlätta införandet av kommunens nya arbetssätt för styrning.

Kunskap om chefers motivation viktigt vid generationsskifte

Vad som motiverar chefer inom kommunal sektor och vad kommunen som arbetsgivare erbjuder för att stärka den har Mattias Carlstrand och Martin Falkeby, studenter på arbetsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad, skrivit om.  

Juryn menar att examensarbetet är extra angeläget då det sker ett generationsbyte i kommunen och det kommer att finnas stora behov av att attrahera och anställa nya chefer.  

Prisutdelning 23 september

Det är personal i kommunens verksamhet som handlett författarna i examensarbetet eller på andra sätt tagit del av uppsatsen som nominerar examensarbetet. Juryn består av kommunchef, personalchef, samt ordförande och vice ordförande i personalutskottet.

Priset delas ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 23 september.

För mer information kontakta:

Ann-Charlotte Westlund, ordförande personalutskottet, tel. 076-107 74 51

Ewa Gylling-Peters, HR-strateg, tel. 070- 299 47 25

Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy