Skip to main content

Klart med ny entreprenör för 16 gruppbostäder

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 13:05 CEST

Det står nu klart vem som tagit hem de två upphandlingarna kring 16 gruppbostäder inom ramen för socialnämndens verksamhetsområde.

Nämnden informerades vid sitt sammanträde den 17 maj att Bräcke Diakoni från den 1 februari 2019 blir ansvarig för verksamheten under förutsättning att tilldelningsbeslutet inte överklagas. Avtalet sluts på fem år med möjlighet att förlänga i två år.

Gruppbostäderna har varit upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) sedan 2008. Det företag som har varit ansvarig för driften sedan 2014 är Frösunda AB.

I samband med att den senaste upphandlingen beslutades betonade socialnämnden att kvalitetsfrågorna skulle ha en större viktning i förutsättningarna för upphandlingen.

Socialnämnden är ansvarig för kommunens LSS-boenden som är boende för personer med utvecklingsstörning och personer med autism samt personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.

Bräcke Diakoni är en idéburen stiftelse med säte i Göteborg med verksamhet på flera orter i landet. Man har cirka 1 000 anställda. Totalt inkom sju anbud.

- Det är glädjande att det har kommit in flera anbud vilket visar att det finns ett stort intresse för att driva verksamhet i Halmstad. Jag har en stor tilltro till den idéburna sektorn och jag vill välkomna Bräcke Diakoni till ett gott samarbete framöver, säger Ella Kardemark (KD) ordförande i socialnämnden.

- När nu beslutet tagits av nämnden att det skulle läggas ut på entreprenad så är denna lösning utmärkt eftersom Bräcke inte är en vinstdriven organisation. Det ligger helt i linje med syn på vinstbegränsningar för företag inom välfärdssektorn, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Jörgen Wahlhed, socialchef
Tel: 035-13 82 89, hans-jorgen.wahlhed@halmstad.se

Ella Kardemark, ordförande socialnämnden (KD),
Tel: 072-53 40 900, ella.kardemark@halmstad.se

Tord Johansson, vice ordförande socialnämnden (S)
Tel: 070-26 52 371, tord.johansson@halmstad.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.