Skip to main content

Klart med stadieindelningen för skolorna i Haverdal, Harplinge och Getinge

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 13:13 CEST

Haverdals byskola och Lyngåkraskolan i Harplinge utökas till F-6 skolor och Getingeskolan blir fortsatt en F-9-skola. Det beslutade en enig barn- och ungdomsnämnd i Halmstad i går.

Barn- och ungdomsnämnden tog beslut om skolorganisationen i norra delen av kommunen. Beslutet berör skolorna i Haverdal, Harplinge, Getinge, Steninge och Kvibille. Sedan tidigare har nämnden fattat beslut om att Kvibille ska vara en skola som omfattar förskoleklass till och med årskurs 6 och att den nya skolan i Steninge bli en F-3-skola.

– Det känns bra att vi nu har beslut om den långsiktiga inriktningen för skolorna i alla kommunens serviceorter. Det ger en tydlighet för alla berörda, elever, personal, föräldrar och inte minst alla som funderar på att flytta till eller inom kommunen, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förutom de fem orter som berörs av gårdagens beslut har Halmstads kommun pekat ut Gullbrandstorp, Oskarström, Åled, Simlångsdalen, Trönninge och Eldsberga som serviceorter i Framtidsplan 2030, strategisk översiktsplan för Halmstads kommun.

Anledningen till översynen av skolorganisationen i norrort är att det ska vara tydligt för elever och vårdnadshavare på vilka skolor som elever erbjuds plats i de olika årskurserna.

– Med en fortsatt organisation med F-9 i Getinge tryggas stabiliteten och framtidstron för barn, föräldrar och skolpersonal. Därför känns beslutet i dag mycket positivt. Det är viktigt att efter mycket oro med flyttar och tillfälliga lösningar kunna skapa en grund för ordning, arbetsro och tillit. Jag ser också många fördelar med beslutet innebärande att Haverdal på sikt ska kunna organisera elever i årskurs F-6, säger Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Den nya skolorganisationen kan införas i Haverdal och Harplinge först efter att skolorna har byggts om och till för att rymma alla årskurser.

Barn- och ungdomsnämnden konstaterade att det på längre sikt finns behov av ytterligare en skola för årskurs 7-9 i området och att den bör lokaliseras längs kuststråket.

Klaraskolan nytt namn på tillfällig grundskola

Den tillfälliga grundskolan som just nu byggs intill Sannarpsgymnasiet byter namn till Klaraskolan. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i går. Anledningen är att det tidigare beslutade namnet, Sannarps grundskola, är lätt att förväxla med gymnasieskolan som oftast förkortas Sannarp. Efter önskemål från utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen om att ändra namnet byter grundskolan nu namn till Klaraskolan efter Halmstadfödda Klara Johansson. Klara Johansson var journalist och litteraturkritiker, verksam under första hälften av 1900-talet, och var den första kvinnan som tog studenten i Halmstad.

För mer information kontakta: 

Tove Bergman (MP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 073-619 39 90, tove.bergman@halmstad.se

Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-727 94 90, krissi.johansson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy