Skip to main content

Kommunen förlorade hyrestvist om LSS-boende

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 17:33 CET

Hovrätten har nu meddelat dom i ett fall där fastighetsägaren Söderkaj fastighets AB vill säga upp Halmstads kommun från ett hyresavtal för ett LSS-boende.

I tingsrätten vann kommunen tvisten och fick behålla hyresavtalet men nu har hovrätten beslutat om motsatsen vilket innebär att de boende omedelbart måste flytta ut.

Domen måste först vinna laga kraft och från kommunens sida kommer man att begära inhibition av beslutet. Kommunen kommer också att begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen.

Från kommunens sida har man vidtagit åtgärder för att undvika störningar i fastigheten. De personer som uppgivits vara störande har flyttat men det har enligt hovrätten inte skett tillräckligt snabbt. Hovrätten menar att särskilt i ett fall hade inte kommunen agerat tillräckligt snabbt och att fastighetsägaren och övriga boenden påverkats.

I tingsrättens tidigare beslut konstaterade man att det i hyresavtalet mellan kommunen och Söderkaj framgår att lägenheterna skulle användas till ett LSS-boende. Det var också en av förutsättningarna för att byggrätten gavs av kommunen.

Ställs på gatan

- Det är förvånade att en grupp människor ställs på gatan på grund av ett agerande av en person de aldrig träffat. De boende har giltiga hyreskontrakt som hovrätten nu underkänner, säger Hans Jörgen Wahlhed, socialchef i Halmstads kommun. LSS är en lagstiftning som ska värna särskilt utsatta grupper men i det här fallet tycks andra intressen väga tyngre.

- Om domslutet står sig försvårar det kommunens möjligheter att uppfylla människors rätt till boende enligt LSS. Om personer som sköter sig kollektivt kan vräkas på grund av en annans agerande skapar det otrygghet för redan utsatta människor.

Eftersom rättsprocessen har pågått en längre tid finns det naturligtvis en planering för alla eventualiteter.

Kommunen ska enligt hovrätten betala drygt 258 000 kronor till företaget samt företagets rättegångskostnader och omedelbart flytta från boendet.

För ytterligare frågor, kontakta:

Hans Jörgen Wahlhed, förvaltningschef, socialförvaltningen

Tel: 035-13 82 89

hans-jorgen.wahlhed@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.