Skip to main content

Kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården - ett av ärendena på ledningsutskottet 16 september

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 12:21 CEST

Framtidens hemsjukvård och utbyggnad av Hallands Konstmuseum. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Hemsjukvård – kommunens ansvar enligt ny överenskommelse

En regional modell för hemsjukvård i Halland med en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Det innebär den överenskommelse om framtidens hemsjukvård i Halland som ledningsutskottet beslutade om idag.

Överenskommelsen som gäller år 2015-2018 innebär bland annat att Region Halland överlåter skyldigheten till Halmstad och de övriga halländska kommunerna att erbjuda hemsjukvård till de som vistas i kommunen. Region Halland ansvarar dock för läkarmedverkan inom hemsjukvården och kvalificerad rehabilitering och regionen ersätter kommunerna för den övertagna verksamheten.

Förslaget, som kommunfullmäktige ska fatta slutgiltigt beslut om, innebär även att det bildas en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Nämndens uppdrag blir då att följa upp verksamheten, arbeta med samverkansfrågor samt garantera en likvärdig och kvalitativ vård. Den gemensamma nämnden får också ansvar för hjälpmedelsförsörjningen.

Avtalet ersätter tidigare överenskommelser mellan regionen och kommunen om hemsjukvåren men det tidigare samverkansavtalets delar om vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering fortsätter att gälla tills vidare.

Hallands konstmuseum byggs ut

Ett tillgängligt och öppet konstmuseum med fokus på besökarnas delaktighet. Det är målet när Hallands Konstmuseum nu ska renoveras och byggas ut. Det framgår av den avsiktsförklaring som kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad nu har godkänt.

Förutom att Hallands Konstmuseums lokaler ska byggas ut och renoveras ska verksamhet förnyas och utvecklas i samspel med organisationer, skolor, konst- och näringsliv. Tanken är att museet ska vara en tillgänglig, interaktiv och social mötesplats.

– När utbyggnaden är klar kommer det finnas betydligt bättre möjligheter för Halmstad
som konsstad att erbjuda invånare och besökare fler utställningar av hög kvalitet, säger
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

1 300 kvadratmeter stor tillbyggnad

Tillbyggnaden ska bli 1 300 kvadratmeter stor och ska präglas av den Halmstadsfödde konstnären Olle Bærtling. Utbyggnaden ska bestå av ett större, flexibelt rum med plats både för Bærtlings verk och andra utställningar samt en öppen aktivitetsplats där publik, partners och personal kan samverka.

Dessutom kommer museet att få en ny entré med butik, café och restaurang samt
en hörsal. Utöver det ska den gamla delen av museet renoveras utvändigt, ventilationen
i hela huset ska förbättras och hela museet ska göras tillgängligt för alla.

Region, kommun och stiftelse i samarbete

Tillbyggnaden beräknas tillsammans med övrig upprustning kosta 60 miljoner kronor och kommer att finansieras av Region Halland och Halmstads kommun tillsammans med Stiftelsen Hallands länsmuseum. Ett arbete pågår för att hitta externa medfinansiärer. Det är dessa tre parter som tillsammans med Hallands Konstmuseum och Hallands Museiförening tagit fram en plan för såväl verksamheten som lokalerna.  

Nästa fas 2015

Imorgon tas beslut i regionstyrelsen om avsiktsförklaringen och innan arbetet med detaljerna kan starta ska både kommun- och regionfullmäktige anta sina budgetar. Därför dröjer det till slutet av året innan arbetet kan gå in i nästa fas.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04

Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65

Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69


Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy