Skip to main content

Kommunens bokslut och årsredovisning för 2017 - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 27 mars

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 18:00 CEST

Årsredovisningen visade på positivt ekonomiskt resultat men låg måluppfyllelse

Halmstads kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 227 miljoner kronor för 2017 (146 miljoner kronor efter balanskravjusteringar). Den första ekonomiska prognosen i början av 2017 visade på ett ekonomiskt underskott för kommunen på cirka minus 46 miljoner kronor.

Statsbidrag och fastighetsförsäljningar några anledningar till positivt
resultat

Att kommunen nu i slutet av året landar på ett överskott beror bland annat på åtgärder inom de kommunala verksamheterna men också intäkter från försäljning av kommunala fastigheter, statsbidrag som inkommit sent under året samt en oväntat stor byggbonus. I stort sett samtliga verksamheter visade vid årets slut på positiva ekonomiska resultat på sammanlagt 92 miljoner kronor.

Överskottet beror bland annat på att medel i budgeten som var avsatta till så kallade sociala investeringsfonder inte har använts i den utsträckning som var förväntat och att kommunen tagit emot färre antal asylsökande än beräknat. 27 miljoner kronor av överskottet kommer att läggas in i den så kallade resultatutjämningsreserven som är en slags fond där kommunen sparar pengar som kan användas vid senare tillfällen då de ekonomiska förutsättningarna inte är lika goda.

Försämrad måluppfyllelse men fortsatt effektiv kärnverksamhet

Halmstads kommun arbetar mot konkretiserade mål, satta av kommunfullmäktige i Planeringsdirektiv med budget. Under 2017 fanns 9 mål, varav 4 stycken uppnåddes – en måluppfyllelse på 44 procent jämfört med 50 procent året innan.

Samtidigt visar årsredovisning att de verksamhetsmål som satts upp av nämnder och styrelser har en måluppfyllelse på 71 procent. Detta indikerar att kommunens olika kärnverksamheter fungerar på ett effektivt sätt med resultat som ligger över eller i nivå med resten av landet.

32 miljoner kronor från HFAB till bostadssociala åtgärder

I bokslutet för 2017 framgår också att det kommunala bostadsbolaget totalt har satsat 32 miljoner kronor på olika insatser som främjar integration och social sammanhållning, vilket är mer än vanligt. Merparten av pengarna har gått till upprustning och nybyggnation av lekplatser, spontanidrottsplatser, badanläggningar och parker.


Pengar till Kulturskolan för ökade lokalkostnader

Ledningsutskottet föreslog under dagens möte att omdisponera 660 000 kronor till Kulturskolan för att täcka ökade lokalkostnader för deras nya lokaler på Söder.

Barn- och ungdomsförvaltningen har vid två tidigare tillfällen begärt tilläggsanslag för ökade hyreskostnader för Kulturskolans nya lokaler, vilket delvis har bemötts. I början av 2018 inkom en ytterligare begäran om tilläggsanslag. Ledningsutskottets beslut innebär att medel för Kulturskolans ökade lokalkostnader tas inom barn- och ungdomsnämndens budget för 2018.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.


Janne Andersson får kommunens hedersbevisning 2018

Jan Olof Andersson, mer känd som Janne Andersson tillika landslagstränare för det svenska herrlandslaget i fotboll, tilldelas Halmstads kommuns hedersbevisning. Det föreslog ledningsutskottet under dagens möte.

Janne Andersson är född i Halmstad och har varit aktiv både som tränare och spelare i flera Halmstadklubbar. 2016 tog han över rollen som landslagstränare och förde under 2017 det svenska herrlandslaget till fotbolls-VM i Ryssland 2018. Janne Andersson har verkat som en ambassadör för svensk fotboll både nationellt och internationellt och tilldelades bland annat pris för Årets tränare i Allsvenskan 2004.

Halmstads kommuns hedersbevisning tilldelas särskilt förtjänta Halmstadbor eller grupper av Halmstadbor. Det är kommunstyrelsen som beslutar vem som får priset, antingen på eget initiativ eller på förslag från medborgare.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.


Halmstads kommun till Almedalen 2018

Halmstads kommun kommer att göra en gemensam satsning med Region Halland under Almedalsveckan 2018. Det beslutade ledningsutskottet under dagens möte. Syftet med deltagandet är bland annat att tillsammans stärka varumärket Halland och lyfta samt påverka diskussionen kring frågor som är viktiga för både Halland och Halmstads kommun.

Beslutet innebär bland annat att Halmstads kommun kommer att delta på en gemensam Hallandsdag den fjärde juli i Almedalen. Det övergripande temat för dagen är tillit, makt och demokratiutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.