Skip to main content

Kommunens intresse i anläggningen på Plönninge - ett av ärendena på ledningsutskottet den 2 juni

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 12:14 CEST

Ett nytt äldreboende i Harplinge och olika framtida alternativ för anläggningen på Plönninge. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Avtal om äldreboende i Harplinge godkänt

Ledningsutskottet beslutade idag att godkänna ett hyresavtal med Rikshem för ett nytt särskilt boende för äldre i Harplinge.

Kvarnlyckan, det äldreboende som tidigare låg i Harplinge, lämnade kommunen i samband med att det nya äldreboendet i Sofieberg öppnade våren 2014. Anledningen var att lokalerna var undermåliga. Dessutom gjordes bedömningen att platserna inte behövdes under en period.

Under de senaste åren har platserna inom äldreomsorgen blivit fler i såväl privat som kommunal regi. Under de närmsta året bedöms tillgången till platser vara så pass god att ledningsutskottet tycker att kommunstyrelsen bör uppmana hemvårdsnämnden att se över behovet av platser och avveckla de platser som bedöms som överflödiga.

Innan det nya hyresavtalet för boendet i Harplinge blir giltigt måste även fullmäktige godkänna avtalet. Planen är att fullmäktige ska göra det den 16 juni.

Kommunalt intresse för anläggningen på Plönninge finns

Till att börja med kommer kommunen endast att hyra lokaler för boende för ensamkommande flyktingbarn och för den hemtjänstgrupp som tidigare satt på Kvarnlyckan, men på sikt kan kommunen ha intresse av att förlägga även andra verksamheter på Plönninge. Det framgår av ledningsutskottets beslut rörande kommunens intresse i att driva verksamhet på Plönninge när regionen lägger ner sin verksamhet på anläggningen.

På sitt möte idag fick ledningsutskottet ta del av en första redovisning av den utredning rörande kommunens eventuella intresse i anläggningen på Plönninge som genomförts under våren.

Idag är det Region Halland som äger och driver utbildningsverksamheten på Plönninge. I dagsläget kommer kommunen bara att hyra in sig i de lokaler som behövs för hemtjänsten och boendet för de ensamkommande flyktingbarnen. Hur det blir framöver ska alltså utredas närmare, men Region Halland har sedan tidigare uttryckt att de vill sälja anläggningen och hyresavtal kommer därför bara att skrivas på ettårsbasis.

Många av de frågor som utredningen berör har inte kunnat utredas klart ännu, men arbetet ska fortsätta och på sikt kan kommunen eventuellt ha ett intresse i att förlägga mer verksamhet på Plönninge. Om så blir fallet är en av de parametrar som kräver en grundligare utredning innan beslut tas.

– Det känns bra att vi har kommit framåt i frågan rörande Plönninge även om mycket återstår. Huruvida kommunen kommer att köpa anläggningen på sikt tycker jag att det är för tidigt att uttala sig om, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Redan nu vill ledningsutskottet dock att kommunen förhandlar med Region Halland om att köpa en del av den omkringliggande marken. Det rör sig dels om ett skogsområde, dels om åkermark. Den senare ligger dessutom inom ett skyddsområde för en vattentäkt och anses därför viktig.

Kommunens verksamheter ska bli effektivare

Nu ska kommunens verksamheter arbeta effektivare för att frigöra pengar som kan användas till andra mer angelägna saker. Det beslutade utskottet idag. Uppdraget att leda effektiviseringsarbetet gav utskottet till kommunchefen som också fick en extra pott med pengar för att kunna genomföra arbetet.

Bakgrunden till beslutet är att Halmstads kommun är en tillväxtkommun med en stor inflyttning. Omkring 1500 personer bedöms inflyttningsnettot ligga på de närmsta åren. Det innebär att fler barn behöver plats i förskola och skola och att behovet av vård och omsorg ökar.

– Det är glädjande att vår kommun växer, men det skapar också utmaningar. Inte minst ekonomiska sådana. Enligt mig borde det vara en naturlig del av varje politikers vardag att se över hur den kommunala verksamheten kan göras bättre eller hur vi kan göra samma sak till en lägre kostnad. För mig är målet att pengarna ska användas där de bäst behövs, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.