Skip to main content

Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade nedläggning av skolor i Holm och Slättåkra

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 12:11 CET

Med rösterna 4 mot 1 beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott under tisdagens möte att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Holms skola och Slättåkraskolan inför höstterminen 2016. Moderaterna och socialdemokraterna röstade för en nedläggning medan centerpartiet röstade emot.

Anledningen till avvecklingen är främst det låga elevantalet samt brister i de befintliga lokalerna, vilket påverkar arbetsmiljön negativt för elever och personal. Elever från Holms skola övergår vid en nedläggning till Sofiebergsskolan och elever från Slättåkra övergår till Oskarströms respektive Kvibilles elevområden, från och med höstterminen 2016.

Både Holms skola och Slättåkraskolan har under en längre tid varit föremål för diskussioner om nedläggning. Holms skola har cirka 60 elever i F-3 och Slättåkraskolan har cirka 50 elever i F-6. Elevunderlaget anses inte tillräckligt och det finns brister i de befintliga lokalerna. Exempelvis saknas arbetsplatser för personal och matsal samt kök behöver rustas upp. Elever i båda skolor skjutsas redan för vissa skolämnen till andra skolor. Eleverna i årskurs 6 i Slättåkraskolan spenderar exempelvis så mycket som 40 procent av tiden i skolan i Oskarström.

Barn- och ungdomsförvaltningen lämnade i mars 2015 över förslag till ny skolorganisation till barn- och ungdomsnämnden. Syftet med den nya skolorganisationen är främst att anpassa och optimera organisationen efter bestämmelser i skollag och läroplan.

– Detta är ett svårt beslut som berör många. Men för att skapa förutsättningar för skolan att leva upp till sitt vidgade och omfattande uppdrag, samt möjlighet att möta de utmaningar vi står inför kopplat till bland annat kompetensförsörjning i form av behöriga och legitimerade lärare finns det behov av att göra förändringar i skolans organisation, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy