Skip to main content

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 29 november 2016

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 12:00 CET

Östras flyttar sin verksamhet till Kårap och MotorHalland föreslås flytta sin verksamhet till Flygstaden. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Östras flyttar sin verksamhet till Kårarp
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna ett reservationsavtal mellan Halmstads kommun och Östra Bageriföreningen i Halmstad gällande en fastighet i Kåraps industriområde.

– Det är riktigt glädjande att ett av Halmstads anrika företag växer så det knakar och behöver nya produktionslokaler, vilket också ger mycket bra möjligheter till att utveckla helt nya centrala kvarter, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Östra Bageriförening i Halmstad bedriver i dag sin verksamhet i centrala Halmstad men önskar nu att flytta sin verksamhet till Kårarp. Avsikten är Östra Bageriförening ska bebygga fastigheten, Halmstad 7:86, med kontor och produktionslokaler med en total byggnadsyta på cirka 10 000 kvadratmeter.

– Genom Östras flytt till Kårarp ges det nu möjligheter för nya jobb genom att de nu får plats att växa. Dessutom minskar den tunga trafiken i centrum på samma gång som vi kan bygga mer bostäder i centrum, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Tomtpriserna i området är sedan tidigare fastställda till 250 kronor per kvadratmeter och då byggnation påbörjats överlåter kommunen fastigheten för 6 418 000 kronor.

– Det är positivt att ett av Halmstads gamla företag expanderar och att vi kan bereda plats för deras verksamhet. Dessutom kan det frigöra attraktiv mark för bostadsbyggande på Nissastrand och minska transporterna på Gamletullsgatan, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Ärendet går nu vidare till komunfullmäktige.

MotorHalland föreslås flytta till Flygstaden
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att samråd ska ske gällande en detaljplan som syftar till att flytta MotorHallands verksamhet till tomten Eketånga 27:1, vid Flygstaden.

MotorHalland driver i dag sin verksamhet vid Tullkammarkajen. Bolaget har vid ett flertal tillfällen framfört önskemål om att arrendera ytterligare mark för att kunna utveckla sin verksamhet på platsen samt ställt frågan om en alternativ placering.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslog i september 2015 att MotorHalland skulle få möjlighet att utveckla sin verksamhet vid Flygstaden.

– Uppsägning sker som en konskevens av att förverkliga förändringen av Tullkammarkajen till en attraktiv hållbar stadsdel, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C). 

Tidigt i detaljplaneprocessen uppmärksammades att tomten inte var tillräckligt stor för att MotorHalland skulle kunna bedriva sin verksamhet på den. Detaljplanen för tomtens västra delar har sedan dess arbetats om och utökats med bland annat en dagvattendamm och en vegetationsridå som skärmar av området mot den intilliggande tätorten.

MotorHallands verksamhet föreslås få uppta 6 hektar av den totalt 10 hektar stora tomten.De nya byggnaderna föreslås få en liknande utformning som närliggande verksamheter med en högsta utbyggnadsgrad på 50 procent av fastighetsarean och en högsta nockhöjd på 12 meter.


För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Lars Püss (M), 0722-85 56 54
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy