Skip to main content

Konkurrensutsättning av korttids- och växelvård ska utredas

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 16:17 CEST

I en förstudie ska hemvårdsförvaltningen undersöka vad det innebär om korttidsverksamheten och växelvården utsätts för konkurrens av en privat aktör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Och Patrikshills äldreboende samt det nya äldreboendet i Harplinge ska drivas i kommunal regi. Det var några av ärendena som behandlades när hemvårdsnämnden samlades på onsdagen.

Korttidsplatserna är till för de kunder som efter en sjukhusvistelese är i behov av återhämtning, innan de återvänder hem.

Växelvården innebär att den som har ett omvårdnadsbehov bor en eller två veckor på växelvårdsenheten, och resten av tiden i sitt hem, för att på så sätt avlösa en närstående.

Förvaltningens analys visar att det i dag finns ett växande behov som förväntas fortsätta växa på längre sikt och måste därför ses över. För att möjligöra en bättre planering samt framförhållning ska hemvårdsförvaltningen göra en förstudie. Syftet med förstudien är att undersöka vad en eventuell konkurrensutsättning skulle innebära.

- Vi måste ha bra framförhållning här och det är därför viktigt att vi undersöker vilken lösning som bäst kan möta framtidens behov, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.


Patrikshills äldreboende och Harplinges äldreboende ska drivas av kommunen

Attendos avtal för driften av de återstående 20 äldreboendeplatserna på Patrikshill går ut den 31 mars 2017. Och från och med den första april 2017 återgår denna drift till kommunen. Det beslutade en enig hemvårdsnämnd under onsdagen.

För de 62 platser som i dag står tomma på Patrikshill, pågår en utredning. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för en modernisering och förväntas vara färdig under hösten. Även dessa platser ska drivas av kommunen.

Nämnden beslutade även att Harplinges äldreboende, som förväntas stå färdigt vid årsskiftet, ska drivas i kommunal regi.

- Vi i majroiten vill gärna se att Harplinges nya boende drivs som en intraprenad. Vi har kunnat se fördelarna med denna driftsform på Vallås äldreboende och vill därför gärna uppmuntra fler att följa deras exempel, säger Ann-Charlott Mankell (M).

- Vi ser det som positivt att både Patrikshills äldreboende och Harplinges nya äldreboende drivs i kommunal regi. Och i framtiden ser vi också positivt på att vi kan utveckla intraprenaden inom kommunen, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden. 

För mer information kontakta:

Ann-Charlott Mankell (M)
Ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269
ann-charlott.mankell@halmstad.se

Rose Marie Henriksson (S)
Vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307
Rose-marie.henriksson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.