Skip to main content

Krisledningsnämnd aktiverad – har fattat övergripande, skyndsamma beslut

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2020 14:41 CET

Med anledning av coronasituationen har Halmstads kommun aktiverat krisledningsnämnden. Den beslutade i dag att kommunen befinner sig i en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan ta över andra nämnders ansvarsområde och fatta övergripande beslut med kort varsel.

– Nu har vi förutsättningar att ta snabba beslut som säkrar vår samhällsviktiga verksamhet. Framför allt handlar det primärt om att ta helhetsansvaret för att säkerställa personalbemanningen i bland annat äldreomsorgen, säger Jonas Bergman (M), krisledningsnämndens ordförande.

Samhällsviktig verksamhet prioriterad

Vid krisledningsnämndens sammanträde under onsdagen fattades en rad beslut.

De första punkterna handlar om att ge den kommunövergripande krisledningsstaben ansvaret för att säkerställa personalbemanning i samhällsviktig verksamhet i kommunkoncernen. Det handlar konkret om att kunna ha möjlighet att flytta personal över förvaltnings- och bolagsgränserna dit den bäst behövs under rådande kris. Nämnden fastställde också i samband med detta de samhällsviktiga prioriterade funktionerna med anledning av coronapandemin.

Kommunen har även möjlighet att ingå ett krislägesavtal som bland annat styr en utvidgad arbetsskyldighet och ersättningsnivåer. Detta ges nu kommunens förhandlingschef rätten att vid behov kontakta SKR, Sveriges kommuner och regioner, för att verkställa.

– Jag vill dock poängtera att vi inte är där nu, men vi måste skapa möjligheten att snabbt kunna sätta in sådana åtgärder, säger Jonas Bergman.

Krisledningsnämnden beslutade även att tidigare fastställda svarstider förlängs – när invånarna ställer en fråga kan det alltså ta längre tid innan svar ges på grund av hård arbetsbelastning. Svar på frågor som ej kräver utredning kommer att kunna dröja upp till tio arbetsdagar.

Åtgärder som underlättar för näringslivet

Slutligen fattades även beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

  • Miljönämnden ska inte genomföra planerad tillsyn under april och maj månad i verksamheter som bedöms vara, eller kommer att bli, påverkade. Tillsynen i dessa verksamheter skjuts istället fram i tiden.
  • Miljönämnden ska vid begäran om anstånd för betalning av avgifter kopplade till årlig kontroll och tillsynsavgifter inom miljönämndens ansvarsområde (bland annat livsmedelskontroll och serveringstillstånd), ge anstånd i sex månader.
  • Miljönämnden ska förlänga betaltiden till sex månader för nya fakturor avseende avgifter kopplade till årlig kontroll och tillsynsavgifter inom miljönämndens ansvarsområde från och med 2020-03-19.

­­– Detta är en viktig signal från kommunen om att vi är beredda att agera snabbt och kommer göra det som står i vår makt för att underlätta för vårt lokala näringsliv. Vi tittar vidare på vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta, säger Jonas Bergman.

Dessutom beslutade teknik- och fritidsnämndens ordförande att från och med den 18 mars är det möjligt att öppna uteserveringar. Det innebär en tidigareläggning, normalt är det 1 april.

Fakta

Krisledningsnämnden består av de sex kommunråden: Ordförande Jonas Bergman (M), vice ordförande Ella Kardemark (KD), andra vice ordförande Krissi Johansson (S), övriga ledamöter: Jenny Axelsson (C), Lovisa Aldrin (L) samt Stefan Pålsson (S).

Extraordinär händelse. Halmstads kommun har riktlinjer för hur extraordinära händelser ska hanteras. En krisorganisation träder i kraft om det inträffar en händelse som kräver extra resurser, snabba beslut och stora informationsinsatser. En kris går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och är under en begränsad period mycket krävande. En extraordinär händelse är den mest extrema klassningen av en kris.

En extra ordinär händelse kännetecknas av att:

  • Den avviker från det normala.
  • Den innebär allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Den kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Kontaktperson: Jonas Bergman (M), krisledningsnämndens ordförande, 070-335 56 65

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.