Skip to main content

Kunderna på Hemgårdens äldreboende flyttas

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 10:45 CET

Kunderna på Hemgårdens äldreboende i Eldsberga kommer att flyttas till andra särskilda boenden, som de själva får välja. Anledningen är att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska påpekat Hemgårdens vårdhygieniska brister. Beslutet togs i ett extrainsatt ärende på tisdagens sammanträde i hemvårdsnämnden.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska lyfte på tisdagens nämndsammanträde fram vissa vårdhygieniska brister på Hemgårdens äldreboende. Ett stort vårdhygieniskt problem är att alla lägenheter inte har tillgång till egen dusch samt att toaletterna inte är ändamålsenliga. Desinfektionsrum samt städ- och tvättrum är till exempel en och samma lokal och detta medför att en ökad risk för smittspridning finns. I händelse av att en kund insjuknar i vinterkräksjukan måste den isoleras på rummet och blir således utan dusch. I händelse av att en kund blir bärare av en resistent bakterie måste en dusch avdelas för den smittade kunden, detta innebär att övriga 22 kunder får endast en dusch att dela.

– Vi håller med samtliga fackliga organisationer i att det inte är en acceptabel arbetsmiljö på varken hemgården eller Almgården. Vi kan inte garantera en god hygienisk standard för våra kunder säger, Ann-Charlott Mankell (M), ordförande hemvårdsnämnden.

Nämnden beslutade efter votering att kunderna på Hemgårdens äldreboende ska prioriteras i äldreboendekön och skyndsamt flyttas till andra särskilda boenden, som de själva får välja. Nämnden beslutade även om inflyttningsstopp på 11 lägenheter som saknar egna duschar på Almgårdens äldreboende i Getinge. Socialdemokraterna och vänsterparitet reserverade sig mot båda besluten.

– VI reserverade oss mot besluten för att vi ville bordlägga frågan och få mer tid att diskutera frågan, eftersom den kom på bordet i dag ville vi ha ett extra möte säger, Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande hemvårdsnämnden.

För mer information kontakta:

Ann-Charlott Mankell (M)
Ordförande hemvårdsnämnden
070-24 58 269ann-charlott.mankell@halmstad.se

Rose Marie Henriksson (S)
Vice ordförande hemvårdsnämnden
070-81 25 307Rose-marie.henriksson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy